f Arhus Centar Subotica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Vesti
arhiva

Zahtev za saglasnost Studije za fabriku auto-delova „Mei Ta Europe“ Obrenovac

07.02.2017
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine objavilo je Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta promene namene objekta centralnog skladišta u livnicu sa opremom, u okviru kompleksa fabrike automobilskih delova “Mei Ta Europe“ d.o.o, KO Barič, GO Obrenovac.  Detaljnije...

Zahtev određivanja Studije dela pruge Beograd-Stara Pazova

07.02.2017
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o podnetom Zahteva za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta modernizacije pruge Beograd – Subotica – državna granica (Kelebija), deonica Beograd (centar) – Stara Pazova.  Detaljnije...

Obaveštenje o postupku pokretanja zaštite „Venerina padina”

06.02.2017
Na osnovu člana 42. stava 8. Zakona o zaštiti prirode Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja revizije zaštite Specijalnog rezervata prirode „Venerina padina”.  Detaljnije...

Rešenje o određivanju studije za „MEDICAL WAVE“

03.02.2017
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životnw sredine je objavilo Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat – postrojenje za skladištenje i tretman otpada iz zdravstvene zaštite ljudi i životinja „MEDICAL WAVE“ d.o.o.  Detaljnije...

Nacrt integrisane dozvole za JKP „Gradska Toplana Niš”

03.02.2017
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava zainteresovanu javnost da je urađen nacrt integrisane dozvole za operatera JKP „Gradska Toplana Niš”, Toplana „Krivi vir“, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje proizvodnje i distribucije toplotne energije na teritoriji grada Niša, u gradskoj opštini Medijana, u Nišu.  Detaljnije...