f Arhus Centar Subotica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Vesti
arhiva

Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu

17.10.2016
Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odsek za zaštitui životne sredine i održivi razvoj objavio je OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU. Detaljnije...

Subotica: Obaveštenje o donetom rešenju da je potrebna izrada Studije

17.10.2016
Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA JE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU za projekat „Skladište plato za tretman metalnog i plastičnog otpada“, na katastarskoj parceli 23106/1, 23110/3, 23111/2 KO Stari grad, put Edvarda Kardelja br. 122, (46.126711°, 19.609318°), nosioca projekta „ECO METALOLOGISTIC“ DOO Kelebija, put Edvarda Kardelja br. 122. Detaljnije...

Subotica: Obaveštenje o donetom rešenju

14.10.2016
Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odsek za zaštitu životne sredine i održivi razvoj objavio je OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU za projekat „POSTROJENJE ZA TRETMAN GRAĐEVINSKOG OTPADA“ u Bajmoku na adresi Zubačište bb, katastaratskoj parceli 7209/1 KO Bajmok ( 45.976916° , 19.412052° ) nosioca projekta „PTP DUBRAVA“ DOO Bajmok, Dože Đerđa br.9-15. Detaljnije...

Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu

12.10.2016
Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odsek za zaštitui životne sredine i održivi razvoj OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU. Detaljnije...

Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu

07.10.2016
Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJEO PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU. Detaljnije...