f Arhus Centar Subotica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Vesti
arhiva

Nije potrebna studija za eksploataciju rečnog nanosa

16.01.2017
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je objavilo Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja Projekta: Eksploatacija rečnog nanosa sa spruda uz levu obalu u koritu reke Zapadne Morave, grad Čačak. Detaljnije...

Nije potrebna procena uticaja za naplatnu stanicu Bikovo

16.01.2017
Ministarstvo poljopriovrede i zaštite životne sredine je objavilo obaveštenje o Rešenju kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat: Kompleks čeone naplatne stanice Subotica, na km 27+650 na autoputu A1 (E-75), na KP 1791/13 KO Bikovo.  Detaljnije...

Kasni izgradnja deponije u Subotici

16.01.2017
Kasne radovi na izgradnji Regionalne deponije Subotica, pa će, po svemu sudeći biti završena tek polovinom ove godine. Rok za završetak deponije, koja se gradi između naselja Bikovo i Orom, prema prvobitnim planovima, bio je 28. januar 2017. godine.  Detaljnije...

Kuda putuje ekološki dinar u Odžacima?

04.01.2017
Iako ima para u Budžetskom fondu za zaštitu životne sredine u Odžacima godinama nije raspisan konkurs za dodelu dotacija udruženjima koje se bave ekologijom.  Detaljnije...

Subotica: Obaveštenje o donetom rešenju

30.12.2016
Obaveštenje o donetom rešenju kojim je data saglasnost na Studiju procene uticaja na životnu sredinu PP “Ravnica”.   Detaljnije...