f Arhus Centar Subotica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Vesti
arhiva

Izmena naziva operatera "Tehnopapir" u "Hamburger Recycling Serbia"

18.01.2022
Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu sredine, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj obaveštava o izdatom rešenju od 18.01.2022. godine kojim se menja dozvola za upravljanje otpadom zbog promene naziva operatera, tako da umesto „Tehnopapir“ d.o.o. Beograd, naziv operatera glasi „Hamburger Recycling Serbia“ d.o.o. Beograd (Zemun). Detaljnije...

Dozvola za neopasni otpad “TNT transportu” Subotica

13.01.2022
Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu sredine Gradske uprave Subotica objavio je 13. januara 2022. godine Rešenje kojim se izdaje dozvola za transport neopasnog otpada "TNT transportu" iz Subotice. Operater matičnog broja 08666989 je upisan u registar izdatih dozvola za upravljanje neopasnim otpadom Grada Subotice pod brojem UO-1/2022. Detaljnije...

Podnet zahtev za studiju za rekonstrukciju objekta “SKALA GREEN”

28.12.2021
Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 20. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, obaveštava da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: „Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg objekta - zgrade poslovnih usluga i prenamena u poslovno-proizvodno-skladišni objekta“-„SKALA GREEN“. Detaljnije...

Do 14. januara javna rasprava o programu razvoja cirkularne ekonomije u Srbiji

23.12.2021
Ministarstvo zaštite životne sredine poziva zainteresovane građane i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Predloga programa razvoja cirkularne ekonomije u Republici Srbiji za period 2022-2024. godine i da daju svoje komentare, sugestije i predloge. Javna rasprava sprovodi se u periodu od 23. decembra 2021. do 14. januara 2022. godine. Detaljnije...

Data saglasnost na studiju za Baznu stanicu mobilne telefonije u Starom Žedniku

23.12.2021
Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine obaveštava javnost da je 23. decembra 2021. izdato Rešenje kojim je data saglasnost na studiju procene uticaja na životnu sredinu nosiocu projekta „A1 SRBIJA“ d.o.o. Beograd za Baznu stanicu mobilne telefonije: „SU_Stari_Žednik_centar - NS2515_01“.  Detaljnije...