f Upotreba službenih mobilnih telefona - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Upotreba službenih mobilnih telefona

24.09.2012

Ministarstvo prirodnih resursa, rudarsta i prostornog planiranja donelo je Direktivu  i Odluku o pravu na korišćenje službenih mobilnih telefona, kao i o  odobrenim iznosima. 

Direktiva i Odluka donete su  u  skladu sa  Zaključkom Vlade, a koji se takođe tiče racionalizacije troškova  u organima  državne uprave i službi Vlade. Na ovaj način se broj korisnika službenih mobilnih telefona znatno smanjuje.

Po rečima državnog sekretara ministarsta Milane Rakić, i  na ovaj način će se izvršiti  racionalizacija budžetskih sredstava, koja će se potom  preusmeriti na neke značajnije i korisnije oblasti potrošnje.

Donošenjem ove Odluke,  mi kao ministarstvo pokazali smo odlučnost da pronađemo načine da uštedimo novac smanjenjem nepotrebnih troškova. Glavni kriterijum prilkom određivanja  broja službenika i nameštenika koji koriste službeni mobilni telefon,  bio je pre  svega potreba posla.

U skladu sa Direktivom o pravu na korišćenje i troškovima za mobilne telefone,  pravo na korišćenje službenih mobilnih telefona imaju

U skladu sa Odlukom o pravu na korišćenje službenih mobilnih telefona, pravo na korišćenj službenih mobilnih telefona imaju

Povratak...