f Komunalna inspekcija naložila proveru kvaliteta zemljišta - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Komunalna inspekcija naložila proveru kvaliteta zemljišta

14.09.2012

Komunalna policija i inspekcija u protekle dve nedelje dobili su preko 100 prijava od stane građana na gust dim koji se uglavnom noću nadvija nad Prozivkom i Aleksandrovom.

Gust dim je teškog mirisa i izuzetno iritirajući. Do sada se nije ustanovilo u čijem je vlasništvu parcela gde tinja vatra i gori trska, trava i otpaci. U komunalnoj inspekciji objašnjavaju da su uzeli uzorke zemljišta, kako bi videli da li je zagađeno. Ukoliko se zaključi da je zagađeno, moraće se sanirati. 

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/komunalna-inspekcija-nalo-ila-proveru-kvaliteta-zemlji-ta

Povratak...