f Održan sastanak sa predstavnicima NIS-a i kineskom kompanijom CMEC - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Održan sastanak sa predstavnicima NIS-a i kineskom kompanijom CMEC

13.09.2012

Ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja prof.dr Milan Bačević primio je 13. septembra zajedničku delegaciju u čijem su sastavu bili predstavnici kompanije NIS i kineskog energetskog  koncerna CMEC. Tokom susreta ministar Bačević upoznao se sa predstavljenim planovima revitalizacije basena uglja Kovin i izgradnje dva bloka od po 350 kilovata termoelektrane na njegovoj teritoriji. 

Kako je ministru Bačeviću objasnio generalni direktor Kiril Kravčenko, NIS je dobio pravo na obavljanje rudarsko-geoloških istraživanja na području basena Kovin, koje će, u slučaju pozitivnih rezultata, biti prevedeno u pravo na eksploataciju.

Ministar Bačević je tom prilikom ukazao na pravni problem u vezi sa tim, s obzirom da ista istraživačka prava ima i  bugarsko privredno društvo Energy Consulting and Engineering koje je osnovala bugarska kompanija  ''Eko Analiz''. Nakon obavljenog razgovora sa jednom od zainteresovanih strana, dato je obećanje da će se u najkraćem mogućem roku obaviti  radnje oko utvrđivanja prava prvenstva, pa će se u odnosu na to i zakazati sledeći susret.

Ministar Bačević je pozitivno ocenio namere NIS-a i CMEC, usmerene na proširenje mogućnosti za efikasno korišćenje prirodnih resursa Srbije i izrazio spremnost Vlade da potencijalnim učesnicima projekta pruži svu neophodnu podršku.

Ministar Bačević je istakao da je u ovom trenutku principijelni stav Vlade da podržava sve razvojne projekte, a posebno u oblasti energetike.

''Vodimo se pre svega nacionalnim interesima i raspoloženi smo za različite oblike saradnje. Mogli bismo u nekom narednom periodu razgovarati o strateškom partnerstvu, ali samo  ukoliko ponuđeni projekat bude u skladu sa zakonima i inrastrukturom Srbije'', rekao je Bačević.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Odrzan-sastanak-sa-predstavnicima-NIS-a-i-kineskom-kompanijom-CMEC-1831-c28-content.htm

Povratak...