f Održivim partnerstvom ka zdravoj životnoj sredini - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Održivim partnerstvom ka zdravoj životnoj sredini

13.09.2012

Okrugli sto pod nazivom „Održivim partnerstvom ka zdravoj životnoj sredini“ će se održati u utorak, 18. septembra u 10 časova u prostorijama Arhus centar na Otvorenom univerzitetu, adresa: Trg cara Jovana Nenada 15 u Subotici. Okrugli sto organizuje Arhus centar Subotica u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji.

Cilj okruglog stola je unapređenje saradnje civilnog sektora i lokalnih samouprava u rešavanju pitanja vezanih za zaštitu životne sredine. Kroz predstavljanje primera dobre prakse i razmenu iskustava sa domaćim i međunarodnim ekspertima, učesnici okruglog stola će biti u prilici da se bolje upoznaju sa uspešnim modelima održivih partnerskih odnosa između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva iz oblasti zaštitte životne sredine kako na loklanom i nacionalnom nivo, tako i u zemljama Evropske unije.

 

Dnevni red

09:30 - 10:00

Registracija učesnika 

10:00 - 10:10

Dobrodošlica i uvodna obraćanja

Mr Pavle Budinčević, Arhus centar Subotica

Predstavnik lokalne samouprave

Olivera Zurovac – Kuzman, savetnica na programu zaštite životne sredine, Odeljenje za demokratizaciju, Misija OEBS u Srbiji

10:10 - 10:50

Modeli pravnih akata za jedinice lokalne samouprave u cilju primene Arhuske konvencije

Zorica Avramović, pravni ekspert, udruženje „Arhus centar“

10:50 - 11:10

Civilno društvo i lokalna vlast – posvećenost izgradnji trajnog odnosa (I deo)

Rolf van Aj, međunarodni ekspert za ljudska prava, vladavinu prava, građansko društvo i lokalnu vlast

11:10 – 11:30

Kafe pauza 

11:30 – 11:55

Civilno društvo i lokalna vlast – posvećenost izgradnji trajnog odnosa (II deo)

Rolf van Aj, međunarodni ekspert za ljudska prava, vladavinu prava, građansko društvo i lokalnu vlast

11:55 – 12:40

Primeri uspešne saradnje udruženja i lokalne vlasti u Republici Srbiji

Ljubinka Kaluđerović, sekretar Odbora za zaštitu životne sredine, Stalna konferencija gradova i opština

12:40 – 13:25

Preporuke i iskustva u uspostavljanju održivog mehanizma saradnje 

Aleksandra Šiljić, konsultant, međunarodna ekološka mreža ZOI 

13:25 – 13:40

Diskusija, zaključci i završna razmatranja

13:40 – 14:15

Zakuska

 

Povratak...