f Na stručnim konferencijama - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Na stručnim konferencijama

04.09.2012

Zavod za zaštitu prirode Srbije pružio je podršku realizaciji ovogodišnjih stručnih i naučnih konferencija: XX Međunarodni naučni skup „EKO IST 2012“ u organizaciji Tehničkog fakulteta iz Bora i VII CAMPASEC S – Međunarodna konferencija o lekovitom i aromatičnom bilju  zemalja jugoistočne Evrope u Subotici.

Zavod za zaštitu prirode Srbije za učesnike  konferencija pripremio je tematske promotivne materijale na engleskom jeziku o zaštiti biljnih vrsta: Zaštita lekovitog bilja i Sačuvajmo divlje božure kao primere aktivnosti na zaštiti retkih vrsta koje imaju i lekovita svojstva.  Pored namenskog materijala predstavnici Zavoda aktivno su učestvovali u radu konferencija.

Izvor: http://www.natureprotection.org.rs/sr/vesti/840-na-stru%C4%8Dnim-konferencijama.html

Povratak...