f Revizija taksi za životnu sredinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Revizija taksi za životnu sredinu

21.08.2012

Kako je izjavila ministarka energetike, razvoja i životne sredine Zorana Mihajlović neke takse će biti ukinute, a neke će u svom iznosu da budu revidirane, “možda da se povećaju ili smanje”.

Mihajlovićeva je istakla i da se nije mnogo vodilo računa o vrsti naknada i podsticaja u toj oblasti.

“Sada recimo imate subvencije za sakupljenu, a ne recikliranu gumu. To će se promeniti. Subvencije neće biti na to koliko guma sakupite, nego koliko guma ste reciklirali, jer je to vezano za zaštitu životne sredine”, pojasnila je Mihajlovićeva smisao promena, ali je dodala da će se ostali detalji znati uskoro.

Kako je istakla, do kraja sledeće sedmice trebalo bi da bude predstavljen i predlog o budućem statusu javnih agencija koje su vezane za oblast životne sredine.

“Neće sve agencije postojati u obliku u kome sada rade. Neke od njih će biti pod nadležnošću Ministarstva”, kazala je Mihajlovićeva i navela da je cilj da rad bude što efikasniji i da ne dolazi do preklapanja nadležnosti.

Prema njenim rečima, plan je da se objedini rad nekoliko agencija u jednu, dok bi neke bile pod nadležnošću ministarstva. 

Mihajlovićeva je kazala da ni Fond za zaštitu životne sredine “neće postojati na način na koji je do sada postojao“, već će biti “objedinjen sa finansiranjem projekata iz oblasti energetske efikasnosti”. 

U Fondu je postojalo mnogo novca, ali nije bilo dovoljno projekata u koji bi se uložio, navela je ona i naglasila da je “zadatak Fonda da finansira one oblasti iz zaštite životne sredine i energetske efikasnosti koji su dokazani i pripremljeni”.

“Trudićemo se da već sada ponudimo odredjene projekte i da taj Fond bude pod upravom Ministarstva, jer je to jedini način da on efikasnije radi i da se izvrši kontrola datih sredstava“, rekla je Mihajlovićeva i dodala da se radi analiza utroška sredstava iz Fonda.

Kako je navela, to se posebno odnosi na akciju “Očistimo Srbiju”.

Zorana Mihajlović smatra da je “Očistimo Srbiju” korektan projekat ako bi ga posmatrali na njegovim počecima, ali se ispostavilo da je bio “PR kampanja jednog ministra i jedne stranke”. 

“Nije suština da se potroše stotine hiljada evra na PR kampanju, da se priča o nekim stvarima koje nisu uradjene, a stoje da su učinjene u akciji ‘Očistimio Srbiju’. Taj program ima čak i svoje prostorije u Beogradjanki, direktora, projekte“, kazala je ona.

Mihajlovićeva je dodala da projekat “Očistimo Srbiju” neće više postojati u tom obliku,odnosno da će se postaviti strogi kriterijumi kontrole novca koji se bude davao za te namene.

Ministarstvo životne sredine, kako je istakla Mihajlovićeva, nastaviće sve ono što je bilo dobro u prethodnom ministarstvu, a prioriteti će biti deponije, opasan otpad, recikliranje.

Izvor: http://www.ekologija.rs/revizija-taksi-za-zivotnu-sredinu

Povratak...