f Za mini elektrane na Mlavi tri miliona evra - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Za mini elektrane na Mlavi tri miliona evra

20.08.2012

Firma „Global Energy“ iz Niša planira da uloži oko 3 miliona evra u izgradnju mini-hidrocentrala „Kozji grb“ i „Koviljača“ na Mlavi u opštini Žagubica. Mini-hidrocentrale su povezane putem od 1.525 m koji svojim dužim delom prati desnu obalu reke Mlave. Projekat ovih postrojenja uradio je „Anker“ iz Niša, a izvođač radova je Vodoprivredno preduzeće „Ćuprija“ iz Ćuprije.

Prva mini-elektrana koja će se graditi je „Kozji grb“ i ona se nalazi približno 7 kilometara uzvodno od Gornjačke klisure (uzvodno od manastira Gornjak). Izgradnja mini-hidrocentrale „Kozji Grb“ bi mogla da počne na jesen 2012. godine a rok izgradnje je 12 meseci. Slobodan Grozdanović, direktor preduzeća „PLAN urban“, koje je uradilo Plan detaljne regulacije za obe elektrane, kaže da se područje Plana nalazi 3,5 km jugo-zapadno od Krepoljina i na 18 kilometara zapadno od Žagubice vazdušnom linijom. Površina područja Plana iznosi 76,79 hektara. -Mini-hidrocentrala „Kozji grb“ je betonska gravitaciona brana koja se sastoji od prelivnog dela širine 9 metara i četiri ispustna polja sa tablastim ustavama za evakuaciju velikih voda kao i riblje staze. Branom se formira veštačka akumulacija sa kotom normalnog uspora 183,5 metara. Brana stvara uspor visine 3,5 metra, a uspor je dužine oko 546 metara. Usporom se stvara mala akumulacija zapremine 20.475 kubnih metara -navodi Grozdanović.

Govoreći o kapacitetima budućih elektrana, Grozdanović kaže da je proizvodnja električne energije tokom godine promenjiva kategorija. -Kontinualni rad se na mini centralama teško postiže. U praksi je ostvarivo da se postigne 4.000-5.000 sati godišnje. Maksimalna snaga elektrane „Kozji grb“ iznosi 560 kW, tako da je procenjena realna proizvodnja električne energije 3.840.000 kWh godišnje. Maksimalna snaga elektrane Koviljača iznosi 960 kW, tako da je procenjena realna proizvodnja električne energije 2.240.000 kWh godišnje.

Izvor: http://www.ekologija.rs/za-mini-elektrane-na-mlavi-tri-miliona-evra?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ekologija%2FxsYt+%28Vesti+iz+ekologije%29

Povratak...