f Njive opet u plamenu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Njive opet u plamenu

17.08.2012

Iako je zakonom zabranjeno, spaljivanja biljnih ostataka je i dalje prisutno. Zemljoradnici širom Srbije paljenjem ostataka letine na njivama izazivaju požare, zagađuju životnu sredinu, uništavaju plodnost zemljišta i ugrožavaju saobraćaj na okolnim putevima.

Biljni ostaci mogu se iskoristiti na više načina: kao stočna hrana, kao sirovina za spremanje stajnjaka i komposta i neposrednim uključivanjem u procesu korišćenja organske materije zaoravanjem u zemljištu. I pored svih mogućnosti iskorišćavanja biljnih ostataka poljoprivredni proizvođači u praksi često primenjuju spaljivanje. Osim gubitka u organskoj materiji, vatra zagađuje okolinu i predstavlja veliku opasnost zbog nekontrolisanog širenja požara.

Protivpožarna policija Kolubarskom okrugu je tokom ove godine podnela 80 prijava protiv građana zbog izazivanja požara. U ovom okrugu je od početka 2012. godine registrovano 870 požara a najviše požara bilo je u proteklih mesec i po dana, kada su vatrogasci intervenisali 240 puta.

Izvor: http://ekobalans.net/vesti/3-energija/288-njive-opet-u-plamenu.html

Povratak...