f Grad podržava tradicionalni eko-kamp na Ludaškom jezeru - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Grad podržava tradicionalni eko-kamp na Ludaškom jezeru

08.08.2012

Član Gradskog veća zadužen za zdravstvo, socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine dr Atila Čengeri, obišao je danas eko-kamp na Ludaškom jezeru, u Hajdukovu, koji Javno preduzeće (JP) „Palić-Ludaš” i Udruženje ljubitelja prirode „Riparia”, uz pomoć grada Subotice, organizuju u periodu od 15. jula do 26. avgusta.

Atila Čengeri je istakao da će grad Subotica i dalje podržavati eko-kamp na Ludaškom jezeru, koji se, kako je rekao, tradicionalno organizuje već skoro 30 godina sa ciljem edukacije učenika osnovnoškolskog uzrasta, afirmacije naučnoistraživačkog rada i monitoringa migracije ptica.

- Tokom šest nedelja ekološkog kampa, planirano je i obeležavanje ptica veštačkim prstenovima, dok će stručnjaci iz različitih naučnih oblasti u svojstvu mentora raditi sa osnovnoškolskom decom. Grad Subotica je ove godine iz Fonda za zaštitu životne sredine za organizaciju Eko-kampa ’Ludaš 2012’ obezbedio 300.000 dinara i nadam se da će i u budućnosti izdvajati određena sredstva za održavanje ovog kampa. Dobro je što se u kampu, osim predavanja o zaštiti životne sredine, rade i određeni istraživački projekti, da se deca druže i da su zadovoljna volonterima predavačima koji im nesebično prenose svoje znanje, naglasio je Atila Čengeri.

Ksenija Marton, v. d. direktora JP „Palić-Ludaš” rekla je da je do sada, u četiri grupe, u kampu bilo više od 100 dece i odraslih iz naše zemlje i regiona.

- U periodu od 15. jula do 26. avgusta, koliko traje ovogodišnji ekološko-edukativni kamp na Ludašu, biće ukupno šest grupa, odnosno šest smena, koje borave po sedam dana. Oblasti koje se obrađuju uglavnom se odnose na zaštitu prirode, a jedna od tema vezana je za zaštitu modrovrane u Vojvodini. Pored predavanja i prezentacija, u program je uključena i praktična nastava - izrada duplji i hranilica za ptice, kao i spuštanje mreža i prstenovanje ptica, istakla je Ksenija Marton.

U znak zahvalnosti gradu Subotici na pomoći u organizaciji i ovogodišnjeg eko-kampa, član „Riparije“ Žolt Đembir predao je dr Atili Čengeriju majicu Udruženja ljubitelja prirode „Riparia“.

Značaj eko-kampa na Ludašu je, inače, izuzetno velik: Ludaško jezero se nalazi na Ramsarskoj listi od 1977. godine (vlažna područja od svetskog značaja), a upisano je i na listu IBA područja (područja od značaja za ptice) – „Subotička jezera i pustare“, pa je sistematsko praćenje višestruko značajno kako za evidentiranje stanja i promena u ekosistemu, tako i na regionalnom i svetskom nivou.

 

Izvor:  http://www.subotica.rs/sr/6026/grad-podrzava-tradicionalni-eko-kamp-na-ludaskom-jezeru

Povratak...