f Gerontološki centar-ekološka kuća - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Gerontološki centar-ekološka kuća

09.08.2012

Predstavnici Gerontološkog centra u Subotici boravili su dva dana u Trebinju kako bi se upoznali sa njihovim projektima energetske efikasnosti.Gerontološki centar iz Trebinja trebalo bi da bude referentna kuća u oblasti energetske efikasnosti u Republici Srpskoj. To znači da pomenuti centar ne bi plaćao račun za struju, jer bi je sam proizvodio, kao i da sve što se primenjuje u oblasti obnovljih izvora energije bude u Trebinju.

Novina u realizaciji projekta je  fotoćelijsko napajanje. Na  taj način će se proizvoditi više struje i Gerontološki centar u Trebinju će postati partner Elektrodistribuciji Republike Srpske. Republičkoj agenciji za energetsku efikasnost će da vrati određenu količinu struje, tako da će na taj način Gerontološki centra i zarađivati novac. Projekat će biti realizovan do sredine 2013. godine i prema rečima zamenika direktora Gerontološkog centra u Subotici, Nenada Ivaniševića i u našem gradu će se izgraditi “mala fabrika za struju”.

UNHCR je odobrio milion evra za rekonstrukciju Gerontološkog centra u Trebinju, koji će se obnoviti na iskustvima subotičkog Centra.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/gerontolo-ki-centar-ekolo-ka-ku

Povratak...