f Na Kelebiji promovisan projekat ”Mladi protiv otpada” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Na Kelebiji promovisan projekat ”Mladi protiv otpada”

02.08.2012

Tokom protekle nedelje, volonteri Udruženja TERRA’S i Regionalnog Arhus centra, u MZ „Kelebija“ su promovisali projekat „Mladi protiv otpada“, podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, a u sklopu realizacije Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini.

Mladi volonteri su pozivali svoje vršnjake da pruže svoj doprinos očuvanju životne sredine tako što će sami patrolirati i fotografisati smetlišta, a zatim slike slati na sajt www.ocistimosrbiju.rs ili ih postavljati na društvene mreže fejsbuk i tviter. Tako će ih podstaći na razmišljanje o zaštiti životne sredine i dati aktivan doprinos u oblasti rešavanja problema otpada.

Namera je da se ovim projektom kroz eko patroliranje i seminare utiče na podizanje nivoa svesti mladih s ciljem  pokretanja aktivizma na polju zaštite životne sredine, popularizuje Zakon o Arhuskoj konvenciji i ukaže na problem otpada kao ozbiljnog zagađivača životne sredine.

Povratak...