f Konferencija o inovativnom razvoju Vojvodine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Konferencija o inovativnom razvoju Vojvodine

26.07.2012

Udruženje TERRA’S je u četvrtak, 26. jula, organizovalo Konferenciju o Inovativnom razvoju Vojvodine. Događaj je okupio relevantne političke i privredne subjekte u cilju širenja ideje i nalaženja novih mogućnosti saradnje u oblasti inovativnog razvoja regiona sa akcentom na poljoprivredu i ruralni razvoj Vojvodine.

Konferencija je jedna od aktivnosti u okviru implementacije projekta Diverzifikacija poljoprivredne proizvodnje i praćenje novih kultura, koji realizuje Grad Subotica i sa partnerima Opštinom Kanjiža i Gradom Sombor, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i USAID – projekat lokalnog održivog razvoja.

Kako navodi projekt menadžer, Jadranka Stantić, cilj projekta je povezivanje domaćeg i stranog tržišta, privatnog i javnog sektora, institucija i organizacija sa delatnošću u oblasti ruralnog razvoja, kroz unapređenje proizvodne infrastrukture u ruralnim područjima, te kroz podršku povezivanja javnog i privatnog sektora u funkciji povećanja inovacija, proizvodnje i zapošljavanja na selu.

U okviru projekta izrađena je Studija o uvođenju novih poljoprivrednih i aktiviranja autohtonih kultura u projektnim područjima kao što su aronija i godži, bukovaća i zove. Ciljna grupa u projektu su preduzetnici, gazdinstva, klasteri i udruženja poljoprivrednika koji se bave proizvodnjom i preradom voća i povrća. Prema rečima direktora MSPP, Branislava Malagurskog, analizirani su klimatski i zemljišni uslovi u ovoj regiji, a napravljena je i ekonomska analiza na nivou gajenja na jednom ili na dva hektara zemljišta.

Govoreći o inovativnim razvojima, Jelena Ivović, iz Udruženja TERRA’S, je predočila prisutnima inovacije u organskoj poljoprivredi, sa akcentom da je organska poljoprivreda sama po sebi inovativna nauka, koja podrazumeva povezivanje tradicionalnog načina poljoprivrede i brige o prirodi sa jedne strane i uključivanje novih tehnologija bez negativnih uticaja na životnu sredinu sa druge strane.

S obzirom na temu povezivanja domaćeg i stranog tržišta, privatnog i javnog sektora, Ivovićeva je istakla projekat Organica.net, koje Udruženje TERRA’S realizuje sa Udrugom Slap iz Osijeka, podržanog od strane Grada Subotice i Evropske unije kroz IPA program prekogranične saradnje Hrvatske i Srbije. Sa ponosom je predstavila dva velika rezultata postignuta projektom, a to su: uvođenje organske hrane u jelovnike PU „Naša radost“ i poslovnu saradnju poljoprivrednika iz Srbije sa preradnim pogonom „Eko Vrelo“ u Belom Manastiru u Hrvatskoj. Na taj način su se povezale različite institucije i stvorili preduslovi za mogućnost daljeg razvoja organske poljoprivrede koja neminovno omogućuje razvoj ruralnog turizma i predstavlja šansu za održivi razvoj Vojvodine.

Povratak...