f Znam kako da delujem - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Znam kako da delujem

31.07.2012

Jedan od ključnih ciljeva projekta “Znam kako da delujem” je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno uključivanje u proces kreiranja politike životne sredine u Srbiji.

Prvi od devet planiranih treninga biće izveden krajem septembra tekuće godine za udruženja sa juga Srbije.

Iako broj organizacija koje se bave životnom sredinom u Srbiji prelazi cifru od 1500 registrovanih udruženja njihov uticaj na proces kreiranja praktičnih politika i donošenje odluka vezanih za unapređenje i zaštitu životne sredine je mali.

Udruženja su slabo obaveštena, retko uključena u postupke procene uticaja, bez mogućnosti da utiču na kreiranje lokalnih budžeta za životnu sredinu i prate sprovođenje zakona. Rečju, nisu u mogućnosti da u potpunosti koriste sve one instrumente koje im pravni okvir u Srbiji stavlja na raspolaganje. Sa jedne strane, to je rezultat sklonosti i navike državnih institucija na centralnom i lokalnom nivou da udruženja građana ne uključuju u javne rasprave i ne uvažavaju njihovo mišljenje. Pozitivnih primera drugačijeg odnosa državnih institucija i organizacija civilnog društva ima ali oni ne menjaju opšti utisak. Sa druge strane, udruženja se suočavaju sa ograničenjima koja su posledica nedovoljno razvijenih kapaciteta, slabom komunikacijom sa drugim akterima (ekspertska javnost, mediji) i nedostatkom finansijskih i drugih resursa. Za funkcionalno sprovođenje zakona u oblasti životne sredine neophodno je da udruženja, kao zastupnici interesa građana, budu uključena u proces kreiranja praktičnih politika od samog početka, od definisanja problema, i da učestvuju u traganju za najboljim rešenjem. Predstavljanje gotovog pravnog akta javnosti je samo puko ispunjavanje forme. Zbog toga se sprovođenje zakona u oblasti životne sredine odvija sporo i ne daje rezultate.

Program jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva namenjen je udruženjima koja se bave unapređenjem i zaštitom životne sredine i aktivne su na teritoriji Nišavskog, Pčinjskog, Jablaničkog, Topličkog i Vranjskog upravnog okruga. Progam se sastoji od dve komponente, Znanja iVeština. Kroz ovaj program nastojimo da promenimo praksu donošenja odluka i osnažimo organizacije civilnog ruštva da se izbore za svoje mesto u praktično-političkom ciklusu.

Sve detalje vezane za način prijave na program, trajanje konkursa i izvođenje treninga možete pronaći u sekciji Aktivnosti ovog veb sajta.

Izvor: http://www.ekologija.rs/znam-kako-da-delujem

Povratak...