f Povećanje jednočasovnih koncentracija ukupnih ugljovodonika nemetanskog tipa u Pančevu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Povećanje jednočasovnih koncentracija ukupnih ugljovodonika nemetanskog tipa u Pančevu

29.07.2012

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine utvrdila je da je u toku noći između 28. i 29. jula automatska merna stanica Grada Pančeva na mernom mestu Vatrogasni dom registrovala povećanje jednočasovnih koncentracija ukupnih ugljovodonika nemetanskog tipa u vazduh.
Inspekcija je kontaktirala nadležne u Rafineriji u Pančevu, nakon čega je dobila informaciju da je započet utovar dizela na trećem pristanu pristaništa u večernjim satima 28. jula. Rafineriji je naloženo da obustavi utovar dizel goriva na pristaništu kako bi se nivo ukupnih ugljovodonika u vazduhu sveo na uobičajne vrednosti, a Rafinerija je odmah postupila po nalogu inspekcije. U skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha nije propisana granična vrednost za ukupne ugljovodonike nemetanskog tipa. Emisije koje potiču iz Rafinerije u Pančevu mogu doprineti povećanju nivoa ukupnih ugljovodonika nemetanskog tipa u vazduhu i to naročito prilikom postojanja izražajnih temperaturnih inverzija koje se dešavaju u toku noći i ranim jutarnjim satima, kada je i došlo do povećanja jednočasovnih koncentracija ukupnih ugljovodonika.
Planom mera i aktivnosti na zaštiti životne sredine u Rafineriji nafte Pančevo 2011 - 2016. godine, na koje je Ministarstvo dalo načelnu saglasnost, definisano je da u cilju smanjenja emisija ugljovodonika u atmosferu, Rafinerija pokrene projekat rekonstrukcije pristaništa koji podrazumeva instalaciju zatvorenog sistema punjenja plovnih objekata, prikupljanja gasova ugljovodonika i njihovo utečnjavanje. Rok za realizaciju navedenog projekta po Akcionom planu je avgust 2012. godine. Takođe u skladu navedenim Akcionim planom u Rafineriji se trenutno realizuje i niz drugih projekata u cilju zaštite životne sredine, kao što je rekonstrukcija dela autopunilišta za punjenje odozdo i izgradnja novih postrojenja i instalacija koji se tiču modernizacije Rafinerije nafte Pančevo.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Povecanje-jednocasovnih-koncentracija-ukupnih-ugljovodonika-nemetanskog-tipa-u-Pancevu-1817-c29-content.htm

Povratak...