f Zahtev za izdavanje dozvole operatera ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE SOMBOR - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za izdavanje dozvole operatera ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE SOMBOR

26.07.2012

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje opasnog otpada  (infektivni medicinski odpad)  sakupljanje transport navedenog otpada nateritoriji Autonomne pokrajine Vojvodineod strane operatera ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE SOMBOR, Vojvođanska 47, Sombor.

 

         Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i  zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/2009) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za skladištenje, tretman i odlaganje opasnog otpada  (infektivnimedicinski odpad) i sakupljanje i transport navedenog otpada na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, na lokaciji u Somboru, na katstarskoj parceli br. 2118 KO Sombor, registrovanog kod Trgovinskog suda u Somboru pod brojem registracionog uloška 5-45, posl. br.  Fi 18/2007, sa šifrom delatnosti 86.90-Ostala zdrastvena zaštita. Organizacija odnosno sprovođenje mera za odlaganje, odnosno uništavanje medicinskog otpada u skladu sa zakonom, predviđena je statutom Zavoda za javno zdravlje Sombor u okviru delatnosti i unutrašnje organizacije.

  Nadležni organ obaveštava javnost da je 29. septembra 2011. godine ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE SOMBORVojvođanska 47, Sombor podneo Zahtev za izdavanje dozvole:

  za skladištenje, tretman i odlaganje opasnog otpada  (infektivni medicinski odpad) i sakupljanje i transport navedenog otpada na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

           Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 24. avgust 2012. godine.

           Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 39, od 11-13 h.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?p=2483

Povratak...