f Zahtev za izdavanje dozvole operatera ’’MEDICAL WAVE’’ doo - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za izdavanje dozvole operatera ’’MEDICAL WAVE’’ doo

23.07.2012

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za privremeno skladištenje medicinskog citotoksičnog, hemijskog i farmaceutskog otpada i skladištenje i tretman medicinskog infektivnog otpada, od strane operatera ’’MEDICAL WAVE’’ doo, Lošinjska 4. Beograd

 

          Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i  zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/2009, 88/10) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za privremeno skladištenje medicinskog citotoksičnog, hemijskog i farmaceutskog otpada i skladištenje i tretman medicinskog infektivnog otpada, na lokaciji u Pančevu ’’Stara Utva’’, na katstarskoj parceli br. Deo 6743/8 KO Pančevo, registrovanog u Agenciji za privredne registre – pod matičnim brojem: 20677660, sa datumom osnivanja 17. septembar 2010. god., sa šifrom delatnosti 4690-Nespecijalizovana trgovina na veliko. 

 Nadležni organ obaveštava javnost da je 19. juna 2012. godine’’MEDICAL WAVE’’ doo, Lošinjska 4. Beograd podneo Zahtev za izdavanje dozvole:

 za privremeno skladištenje medicinskog citotoksičnog, hemijskog i farmaceutskog otpada i skladištenje i tretman medicinskog infektivnog otpada.

          Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 20. avgust 2012. godine. 

          Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 39, od 11-13 h. 

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?p=2476

Povratak...