f Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada – otpadnog ulja - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada – otpadnog ulja

26.07.2012

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.gl. RS" 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman ambalažnog otpada, na lokaciji operatera privrednog društva „Rafinerija nafte Beograd" AD Beograd, ulica Pančevački put br. 83, 11210 Beograd - Palilula.

Nadležni organ obaveštava javnost da je operater privredno društvo „Rafinerija nafte Beograd" AD Beograd, registrovano kod APR-a pod matičnim brojem 20047844, sa pretežnom delatnosti: proizvodnja derivata nafte sa šifrom delatnosti 23201, podnelo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman ambalažnog otpada na lokaciji operatera, dana 6. juna 2012. godine, pod brojem 19-00-00387/2012-02.

Na postrojenju operatera vrši se pranje i čišćenje zauljenog ambalažnog otpada.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 24. avgust 2012. godine na e-mail adresu jelena.tesla@ekoplan.gov.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 424, na četvrtom spratu, svakog radnog dana u periodu od 14-16:30 sati. Dolazak je potrebno prethodno najaviti na broj telefona 011/31-32-572.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Obavestenje-o-podnosenju-Zahteva-za-izdavanje-dozvole-za-skladistenje-i-tretman-opasnog-otpada-otpadnog-ulja-1815-c83-content.htm

Povratak...