f Više od 300 lokacija u reciklažnom adresaru - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Više od 300 lokacija u reciklažnom adresaru

19.07.2012

Više od 300 adresa na kojima građani mogu predati otpad na reciklažu u Srbiji, uneto je u Adresar reciklažnih ostrva. On predstavlja jedinstvenu bazu podataka o reciklažnim ostrvima, kako javno komunalnih preduzeća, tako i privatnih operatera sa dozvolom za prikupljanje, upravljanje i tretman otpada u Srbiji.
Adresar  se nalazi na sajtu Zelene inicijative (www.zelenainicijativa.rs), u rubrici "Pazi djubre!" Za sada nudi podatke o adresama 115 lokacija na kojima mogu predati stari papir, 112 lokacija za plastiku, 65 za metal, 10 za staklo i 5 za elektronski i električni otpad. Do sada su uneti podaci o reciklažnim ostrvima za 20 mesta i gradova u Srbiji. Putem reciklažnog adresara, na jednostavan način, pretraživanjem po vrsti otpada koji želi da preda na reciklažu, ili mestu i gradu u kome živi, svako može saznati gde može predati određenu vrstu otpada na reciklažu (papir, PET, metal, staklo, elektronski ili električni otpad). Baza daje korisnicima mogućnost da saznaju adresu, ulicu u broj na kojoj se nalaze reciklažna ostrva, kao i podatak o tome koju vrstu otpada na određenom mestu mogu predati.
Reciklažni adresar nastao je kao deo projekta Zelene inicijative, mreže 22 organizacije građanskog društva,  koje u saradnji sa Institutom za održive zajednice (ISC) i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), realizuju aktivnosti usmerene ka podsticanju primarne selekcije otpada na lokalnom i nacionalnom nivou. Pozivaju se svi građani, reciklažni operateri i svi zainteresovani akteri u upravljanju otpadom, da i dalje šalju podatke o lokacijama reciklažnih ostrva i time podstaknu primarnu selekciju i reciklažu. Podaci se mogu poslati putem sajta Zelene inicijative u rubrici "Prijavi lokaciju".


Izvor: http://ekobalans.net/vesti/2-ekologija/279-vie-od-300-lokacija-u-reciklanom-adresaru.html

Povratak...