f Za četiri godine sakupljeno 2,5 tona farmaceutskog otpada - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Za četiri godine sakupljeno 2,5 tona farmaceutskog otpada

18.07.2012

U protekle četiri godine razvrstano je i odloženo oko 2,5 tona farmaceutskog otpada. Većina Subotičana lekove kojima je istekao rok trajanja nosi u apoteku. Po zakonu, lekove koji nisu više u upotrebi treba da prime državne i privatne apoteke i odlože na propisan način. U gradskoj apoteci kažu da su u većini slučajeva građani infomisani i dolaze da im predaju lekove sa isteklim rokom trajanja.

Procenjuje se da građani, i pored mogućnosti da na posebnim mestima ostave lekove kojima je istekao rok, to nerado čine, već ih i dalje bacaju po kontejnerima i deponijama jer nisu svesni toga koliku opasnost oni predstavljaju. Subotičani su ekološki osvešteni i većina anketiranih građana lekove kojima je istekao rok trajanja odnese u apoteku.

Subotička apoteka je pre dve godine izdvojila više od 80.000 dinara za 20 kontejnera za odlaganje opasnog otpada. Crveni kontejneri su postavljeni u  22 ogranka Apoteke. Do 2008. godine sakupljeno je 400 kilograma, 2009. -200, 2010.- 400, 2011.-897, a u prvih šest meseci ove godine sakupljeno je 500 kilograma farmaceutskog otpada.

Odlaganje i uništavanje farmaceutskog otpada veliki je problem u celom svetu. Kod nas je još veći jer u zemlji nema fabrike za uništavanje ovakvog otpada, a nije rešeno ni njegovo sakupljanje i skladištenje. Otpad se izvozi u Mađarsku ili Austriju na uništavanje.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/ekonomija/za-etiri-godine-sakupljeno-25-tona-farmaceutskog-otpada

Povratak...