f Nemci savetuju ponovno isušivanje Palića - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nemci savetuju ponovno isušivanje Palića

17.07.2012

Predstavnici JKP „Vodovod i kanalizacija“ i d. o. o. „Park Palić“ bili su na studijskom putovanju na Bodenskom jezeru i organizovali su prezentaciju onoga što su videli i šta su im savetovali nemački stručnjaci.

Na jučerašnjoj prezentaciji (16.jula)  grupa stručnjaka na čelu sa hidrologom Mišelom Romanom, savetnikom za sanaciju jezera Palić u „Park Paliću“ posetila je Bodensko jezero na tromeđi Nemačke, Austrije i Švajcarske, i nekoliko drugih koja su preživela sudbinu Palić.

O Bodenskom jezeru i putovanju govorila je Olga Lompar iz Zavoda za javno zdravlje, o prečistačima u Konstancu i Kresbonu, od kojih je jedan sličan subotičkom govorila je mr Bojana Burger i Đerđ Šugar iz „Vodovoda“, a vodi za piće iz Bodenskog jezera Čila Milić Rafai. Sličnosti Kimskog i Palićkog jezera predstavio je Petar Pižurica.

- Poruka nemačkih eksperata je da se posvetimo uzrocima problema, a to su pre svega velike količine nutrienata, najviše fosfora, zbog otpadnih voda iz prečitača i poljoprivrede. Naš prečistač odlično radi od 2009. godine i zahvaljujući njemu imamo veliki napredak u kvalitetu vode, ali to još uvek nije dovoljno. Sada se godišnje iz prečistača ulije u Palić oko pet tona fosfora, a nekada je bilo 30 tona - rekao je Roman.

Preporuka je i izgradnja kanalizacione mreže u naselju Palić za svako domaćinstvo, objekat ili kamp i izgradnju zaštitnog pojasa kako se đubriva i stajnaci sa obližnjih njiva ne bi slivali u jezero.

- Mulj je samo posledica. Prilikom sanacije jednog jezera u Nemačkoj koje je bilo pred uništenjem mulj nije vađen. Rečeno nam je da bi trebalo praviti eko sistem bez ribe, jer bi se tada jezero brže samoizlečilo. Kada smo mi predstavili plan Subotice za vađenje mulja savetovano nam je da se on ne vadi, već da se jezero isuši kao što je već i učinjeno davnih sedamdesetih godina prošlog veka. Mulj će doći u kontakt sa vazduhom, a posle punjenja nutritienti se ne bi lako oslobađali - zaključio je Mišel Roman.

Više detalja o prezentaciji pogledajte ovde

Izvor: http://www.subotica.info/eventview.php?event_id=42005

Povratak...