f Obaveštenje o javnom uvidu, prezentaciji i javnoj raspravi Izveštaja o bezbednosti operatera NIS a.d. Novi Sad, za skladište TNG Beograd - Ovča - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o javnom uvidu, prezentaciji i javnoj raspravi Izveštaja o bezbednosti operatera NIS a.d. Novi Sad, za skladište TNG Beograd - Ovča

18.07.2012

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS", br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon i 43/11-US), Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava  zainteresovane organe, organizacije i javnost da je Ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti, operatera NIS a.d. Novi Sad, za skladište TNG „Beograd-Ovča".
Uvid u dostavljeni Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, soba 134 ili 151, svakog radnog dana od 11-13 časova, u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kao i u prostorijama Gradske uprave Grada Beograda, ul. 27. marta 43-45, sala 503A, V sprat, svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

Mišljenje i primedbe na razmatrani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Javna rasprava i prezentacija biće održana 23. avgusta 2012. godine, u prostorijama Gradske uprave Grada Beograda, ul. 27. marta 43-45, sala u suterenu, sa početkom u 12 časova.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Obavestenje-o-javnom-uvidu-prezentaciji-i-javnoj-raspravi-Izvestaja-o-bezbednosti-operatera-NIS-a-d-Novi-Sad-za-skladiste-TNG-Beograd-Ovca-1802-c83-content.htm

Povratak...