f Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada-opasnog otpada, na lokaciji Dom zdravlja „Voždovac" - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada-opasnog otpada, na lokaciji Dom zdravlja „Voždovac"

18.07.2012

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, na osnovu  člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (''Sl. Glasnik RS'' broj 36/2009, 88/10) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole zasakupljanje, transport, skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada-opasnog otpada, na lokaciji Doma zdravlja „Voždovac" iz Beograda, u ulici Krivolačka broj 4-6, u Beogradu.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 23.02.2012. godine Dom zdravlja „Voždovac" iz Beograda podneo Zahtev za dobijanje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada-opasnog otpada na lokaciji Doma zdravlja „Voždovac" iz Beograda, u ulici Krivolačka broj 4-6, u Beogradu.

Aktivnosti koje gore spomenuti Dom zdravlja preduzima su sakupljanje, transport, skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada - opasnog otpada, na lokaciji Doma zdravlja „Voždovac", u ulici Krivolačka broj 4-6, u Beogradu, na kojoj je smešteno postrojenje za skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada (autoklav "GETINGE", model HS 6610EC-1, autolav tipa BeliMed MST 669 VS1 i drobilica tipa Mercodor 7M 1).

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 17. avgust 2012. godine, na adresu radmila.serovic@ekoplan.gov.rs ili tijana.milanovic@ekoplan.gov.rs

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 518 ili 524 od 11h -13h.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Obavestenje-o-podnosenju-Zahteva-za-izdavanje-dozvole-za-sakupljanje-transport-skladistenje-i-tretman-infektivnog-medicinskog-otpada-opasnog-otpada-na-lokaciji-Dom-zdravlja-Vozdovac--1801-c83-content.htm 

Povratak...