f Završena akcija inspekcijskih kontrola upisa u Privremenu listu biocidnih proizvoda - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Završena akcija inspekcijskih kontrola upisa u Privremenu listu biocidnih proizvoda

16.07.2012

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine u oblasti upravljanja hemikalijama je postupajući prema odredbama Zakona o biocidnim proizvodima izvršila akciju inspekcijskih kontrola upisa u Privremenu listu biocidnih proizvoda koji se nalaze na tržištu Republike Srbije. Ovom prilikom inspekcijski pregled je izvršen kod sedam proizvođača i uvoznika koji su stavili biocidne proizvode na tržište Republike Srbije, a da predhodno nisu izvršili njihov upis u Privremenu listubiocidnih proizvoda koju vodi Agencija za hemikalije. Operaterima je naloženo da izvrše upis u Privremenu listu za 17 različitih biocidnih proizvoda.

Istovremeno, postupajući prema Zakonu o hemikalijama i Pravilniku o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, izvršeni su inspekcijski pregledi kod šest proizvođača i uvoznika lepkova i boja u spreju. Predmet pregleda bila je kontrola sadržaja toluena u deset različitih proizvoda, lepkova i boja u spreju, koji se koriste za opštu i profesionalnu upotrebu. U slučaju uočenih nedostataka ili nepravilnosti koje su se uglavnom odnosile na obeležavanje i neusaglašenosti bezbednosnog lista i etikete proizvoda, operaterima je naloženo da ih otklone.

Takođe, u toku je akcija inspekcijske kontrole operatera koji nisu ispunili svoju zakonsku obavezu da hemikalije koje su uvezli/proizveli i stavili ih na tržište Republike Srbije u toku 2011. godine, upišu u Registar hemikalija u skladu sa Zakonom o hemikalijama. Podsećamo da je zakonski rok za upis u Registar hemikalija koje su stavljene na tržište Republike Srbije u toku 2011. godine bio 31 mart, a neizvršenje ove zakonske obaveze u navedenom roku, sankcionisano je Zakonom o hemikalijama kao privredni prestup.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Zavrsena-akcija-inspekcijskih-kontrola-upisa-u-Privremenu-listu-biocidnih-proizvoda--1799-c29-content.htm

Povratak...