f Prva eko patrola projekta “Mladi protiv otpada” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Prva eko patrola projekta “Mladi protiv otpada”

25.05.2012

U okviru projekta „Mladi protiv otpada“, koji realizuje Udruženje TERRA’S u saradnji sa Regionalnim Arhus centrom Subotica, a finansiran je od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, u sklopu realizacije Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini, danas, 25. maja, je sprovedena prva eko patrola

Kako je projektom predviđen obilazak divljih deponija i smetlišta u okolini Subotice, volonteri su danas fotografisali smetlište na dve lokacije u MZ „Kelebija“: Majdanski put i Ulica 4. jul. S obzirom na zatečeno stanje, ovo će biti lokacije koje će se uz pomoć korisnika Društva za pomoć Mentalno nedovoljno razvijenim osobama očistiti u okviru akcije “Očistimo Srbiju”, 9. juna. Pored toga što će i sami učestvovati u njoj, volonteri će koristeći društveno socijalne mreže facebook i twiter, uticati na to da se što veći broj građana Subotice i okoline, a pre svega mladi, posvete problemu uklanjanja otpada. 

Takođe, omladina će biti pozvana da da svoj doprinos očuvanju životne sredine tako što će patrolirati, pronađena smetlišta fotografisati, a zatim slike slati na sajt www.ocistimosrbiju.rs ili ih postavljati na društvene mreže. Na taj način će animirati svoje prijatelje da razmišljaju o zaštiti životne sredine i pruže aktivan doprinos u oblasti rešavanja problema otpada. 

Opšti cilj projekta je podizanje nivoa svesti mladih s ciljem  pokretanja aktivizma na polju zaštite životne sredine, popularizacija Zakona o Arhuskoj konvenciji i ukazivanje na problem otpada kao ozbiljnog zagađivača prirode.

Povratak...