f Obaveštenje o Zahtevu za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada operatera „STRATO PLUS" d.o.o. Bor - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o Zahtevu za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada operatera „STRATO PLUS" d.o.o. Bor

04.07.2012

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS", broj 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada od strane operatera privrednog društva za proizvodnju i trgovinu „STRATO PLUS" d.o.o. Bor, ul. Nikole Pašića br. 42/11, 19210 Bor.

Nadležni organ obaveštava javnost da je privredno društvo „STRATO PLUS" d.o.o. Bor, sa adresom u ul. Nikole Pašića br. 42/11 podnelo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, dana 25. avgusta 2010. godine.

Operater u Pogonu za proizvodnju mesinganih elemenata od otpadnog mesinga i bakra livenjem obavlja sledeće delatnosti upravljanja otpadom: skladištenje i tretman neopasnog otpada (otpadnog bakra i otpadnog mesinga) na lokaciji u Žitkovcu koja obuhvata K.P. 2335/1 u K.O. Moravac, Aleksinac - tkzv. radna zona „Proizvodnja, servisi i skladišta".

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 03. avgust 2012. godine, na e-mail marina.milojevic@ekoplan.gov.rs.

Uvid u podneti Zahtev može se izvršiti u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Omladinskih brigada br.1, 11070 Novi Beograd, kancelarija 522, peti sprat (u periodu od 10 do 12 sati).

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Obavestenje-o-Zahtevu-za-izdavanje-dozvole-za-skladistenje-i-tretman-neopasnog-otpada-operatera-STRATO-PLUS-d-o-o-Bor-1794-c83-content.htm

Povratak...