f Održana 13. Parkovijada na Fruškoj gori-Vrdnik - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Održana 13. Parkovijada na Fruškoj gori-Vrdnik

04.07.2012

U periodu od 14. do 17. juna 2012. godine,  u Vrdniku, u organizaciji Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora“, održana je 13. Parkovijada, susret zaposlenih u nacionalnim parkovima, stručnim institucijama i organima koji rade u oblasti životne sredine na području Republike Srbije i Republike Srpske.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine je prvi put samostalno učestvovao u zvaničnom programu Parkovijade. U okviru programa Parkovijade, Sekretarijat je priredio svečani prijem za učesnike, gde je predstavio svoju organizacionu strukturu i rad, sa posebnim osvrtom na nedavno izdatu publikaciju „Životna sredina u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, stanje-izazovi-perspektive“, koja je podeljena svim prisutnima.

Izražena je želja za razvojem saradnje i zajedničkim aktivnostima na zaštiti i unapređenju životne sredine na prostoru Republike Srbije i Republike Srpske.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?p=2405

Povratak...