f Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada

03.07.2012

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje opasnog otpada (infektivni medicinski odpad) i sakupljanje i transport navedenog otpada na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, od strane zdravstvene ustanove OPŠTA BOLNICA SREMSKA MITROVICA, Sremska Mitrovica, Stari šor 65.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i  zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/2009) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za skladištenje, tretman i odlaganje opasnog otpada (infektivni medicinski odpad) sakupljanje transport navedenog otpada na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, zdrastvene ustanove OPŠTA BOLNICA SREMSKA MITROVICA, Sremska Mitrovica, Stari šor 65, na katastarskoj parceli br. 2832 KO Sremska Mitrovica, registrovanog kod Trgovinskog suda u Sremskoj Mitrovici pod poslovnim brojem Fi-57/2008, registarski uložak br 1-1441.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 09. decembra 2011. godinezdrastvena ustanova OPŠTA BOLNICA SREMSKA MITROVICA, Sremska Mitrovica, Stari šor 65, podnela Zahtev za izdavanje dozvole:

 za skladištenje, tretman i odlaganje opasnog otpada (infektivnimedicinski odpad) sakupljanje transport navedenog otpada na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 02. avgust 2012. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 39, od 11-13 h.

Izvor:http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?p=2389

Povratak...