f Kontrola sakupljanja i prometa borovnice - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Kontrola sakupljanja i prometa borovnice

03.07.2012

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine u oblasti zaštite i korišćenja prirodnih dobara, organizovaće tokom jula i avgusta vanredne kontrole u oblasti zaštite prirode na teritoriji Parka izuzetnih odlika Vlasina. U nadležnosti Republičke inspekcije za zaštitu životne sredine je kontrola sakupljanja i korišćenja divlje flore i faune.

Na osnovu iskustva iz prethodnih godina i opravdane sumnje da će sakupljači sakupljati borovnicu u periodu kada još uvek nije zrela, kao i da će se sakupljanje vršiti nedozvoljenim sredstvima, češljevima, inspekcijski nadzor biće obavljen radnim danima, vikendom, u kasnim večernjim satima i tokom noći.

U navedenom periodu biće pojačana kontrola na terenu i u preduzećima koja se bave otkupom i prometom zaštićene vrste, borovnice. Sve  nepravilnosti biće sankcionisane u skladu sa Zakonom. Inspekcijski pregledi biće obavljeni uz pomoć policije.

Inspekcijski nadzori se obavljaju u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, Zakonom o zaštiti prirode i Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune. Borovnica (Vaccinium myrtillus) se nalazi u Prilogu I Uredbe.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Kontrola-sakupljanja-i-prometa-borovnice-1792-c29-content.htm

Povratak...