f Adresar reciklažnih ostrva u Srbiji - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Adresar reciklažnih ostrva u Srbiji

29.06.2012

Prvi Adresar reciklažnih ostrva u Srbiji objavljen je, na sajtu Zelene inicijative (www.zelenainicijativa.rs), u rubrici Pazi đubre! 
Adresar predstavlja jedinstvenu bazu podataka o reciklažnim ostrvima, kako javno komunalnih preduzeća, tako i privatnih operatera sa dozvolom za upravljanje i tretman otpada u Srbiji.

Reciklažni adresar nastao je kao deo projekta Zelene inicijative, mreže 22 organizacije građanskog društva, koje u saradnji sa Institutom za održive zajednice (ISC) i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), realizuju aktivnosti usmerene ka podsticanju primarne selekcije otpada na lokalnom i nacionalnom nivou.

Putem reciklažnog adresara, svaki građanin/ka može saznati gde sve, u mestu u kome živi, može predati određenu vrstu otpada na reciklažu. Baza daje korisnicima mogućnost da saznaju adresu, ulicu u broj na kojoj se u blizini grada ili mesta u kome žive nalaze reciklažna ostrva, kao i podatak o tome koju vrstu otpada na određenom mestu mogu predati (papir, PET, metal, staklo, elektronski ili električni otpad).

Osim autora reciklažnog adresara koji administrira i proverava tačnost podataka koji se unose, u kreiranju baze mogu da učestvuju i svi zainteresovani građani/ke koji žele da doprinesu podsticanju reciklaže i očuvanju životne sredine. Jednostavnim unosom podataka putem sajta Zelene inicijative u rubrici Prijavu lokaciju mogu da pošalju podatke o reciklažnom ostrvu u mestu ili gradu u kome žive i time podstaknu širenje navika u oblasti reciklaže. 

Izvor: http://www.ekoforum.org/index/vest.asp?vID=5423

Povratak...