f Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada operatera ''Hemoprodukt'' d.o.o. Kruševac - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada operatera ''Hemoprodukt'' d.o.o. Kruševac

21.06.2012

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada operatera postrojenja privrednog društva za proizvodnju i usluge ''Hemoprodukt'' d.o.o. Kruševac, Vule Kačaravića 3

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (''Sl. Glasnik RS'' broj: 36/2009, 88/2010) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman otpada.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 05. juna 2012. godine operater postrojenja privrednog društva za proizvodnju i usluge ''Hemoprodukt'' d.o.o. Kruševac, Vule Kačaravića 3, smešteno na katastarskoj parceli 1113/2 KO Trebotin, sa postojećim objektom površine 237.46 m2 dok je površina skladištnog prostora oko 300 m2, podnelo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada na gore pomenutoj lokaciji. Aktivnosti koje gore spomenuti operater preduzima su skladištenje i tretman opasnog ambalažnog otpada.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je do 12. juli 2012. godine

Uvid u podneti Zahtev može se izvršiti u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 524, od 11-13 časova.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Obavestenje-o-podnosenju-Zahteva-za-izdavanje-dozvole-za-skladistenje-i-tretman-opasnog-otpada-operatera-Hemoprodukt-d-o-o-Krusevac-1780-c83-content.htm

Povratak...