f Izgradnja Regionalne deponije u Subotici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Izgradnja Regionalne deponije u Subotici

21.06.2012

Pozivaju se građani, novinari, predstavnici nevladinih organizacija, stručna i sva ostala zainteresovana javnost da prisustvuju skupu koji će se održati u ponedeljak, 25. juna, u 11 časova u Regionalnom Arhus centru Subotica (II ulaz, prizemlje Otvorenog univerziteta), a na kojem će se diskutovati o primedbama i predlozima na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja Regionalne deponije u Subotici. Ova Studija se nalazi na javnom uvidu koji se može obaviti svakog radnog dana do 25. juna od 10 do 14 časova, u Službi za zaštitu životne sredine i održivi razvoj GU Subotica (II sprat, sala 227, Gradska kuća, Trg slobode 1). 

          Ovom prilikom Vas obaveštavamo da je Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) u saradnji sa Regionalnim Arhus centrom Subotica, pokrenuo inicijativu da se u Subotici, umesto u Novom Sadu, održi Javna rasprava o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja Regionalne deponije u Subotici. Iz Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine je stigao odgovor da nisu u mogućnosti izaći nam u susret zbog organizacionih i tehničkih uslova koje ovaj Sekretarijat mora da ispuni, te će se javna rasprava, ipak, održati u Novom Sadu, u 12 časova, u sredu, 27. juna 2012. godine u zgradi Vlade AP Vojvodine (prizemlje, kancelarija broj 39). 

Smatrajući izgradnju Regionalne deponije za jednu od najvažnijih investicija u gradu, sa preduzećem Regionalna deponija je dogovoreno da nakon novosadske javne rasprave održe u Subotici javnu prezentaciju projekta i Studije sa svim usvojenim ili odbijenim predlozima i primedbama.

Povratak...