f Regionalna deponija izdala saopštenje za javnost - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Regionalna deponija izdala saopštenje za javnost

20.06.2012

Predmet: Saopštenje za javnost

Andrea Kikić, direktor

 „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica je pokrenula proceduru dobijanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu od strane nadležnog organa, tj Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretarijat). 

Pokrajinski sekretarijat je pokrenuo javni uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu regionalne deponije u Subotici u prostorijama Gradske kuće u Subotici i u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Zainteresovana javnost može da ima uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu regionalne deponije u Subotici, kao i da dobiju podatke o Studiji radnim danima od 10,00 do 14,00 časova do 26.06.2012., do kada se mogu podneti pismene primedbe i mišljenja na izloženu studiju. 

Javna rasprava će se održati 27.06.2012.godine u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 16, od 12,00 časova, u kancelariji broj 39. 

Sprovođenje javnog uvida i javne rasprave je u nadležnosti Pokrajinskog sekretarijata, šta se sprovodi na osnovu Zakona o proceni uticaja i pod zakonskih akata. Na osnovu navedenog, informacija o javnom uvidu i javnoj raspravi je objavljena na sajtu Pokrajinskog sekretarijata, na sajtu Grada Subotica, kao i u novinama Dnevnik Vojvodina Pressd.o.o., MagyarSzo, Hlas Ludu i Ruske slovo, zatim obaveštene su sve opštine regiona, kao i ostale moguće zainteresovane institucije.

„Regionalna deponija“ d.o.o. kao nosilac investicije je dodatno informisala MZ Orom i MZ Bikovo o javnom uvidu i javnoj raspravi. 

„Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica će nakon javne rasprave održati prezentaciju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Subotičke regionalne deponije i u Subotici, a u cilju predstavljanja Studijom predviđenih mera i aktivnosti. O vremenu i mestu održavanja javnost će biti blagovremeno obaveštena.

Povratak...