f Formiran regionalni forum za adaptaciju na klimatske promene - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Formiran regionalni forum za adaptaciju na klimatske promene

20.06.2012

Na dvodnevnoj regionalnoj konferenciji u Crnoj Gori Forum osnovalo više od 80 organizacija civilnog društva iz Srbije, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske

Regionalni forum za adaptaciju na klimatske promene će okupiti više od 80 organizacija civilnog društva (OCD) iz Srbije, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske u cilju objedinjavanja humanitarnih, socijalnih, ekonomskih i ekoloških perspektiva oadaptaciji na klimatske promene, rezultat je rada OCD učesnica dvodnevne konferencije koja je završena juče u Sutomoru, Crna Gora.

Na Konferenciji je takođe predstavljena regionalna studija »Procena ranjivosti od klimatskih promena« koja je obuhvatila sledeće oblasti: poljoprivredu, biodiverzitet, energiju, ljudsko zdravlje, upravljanje vodnim resursima i turizam. Razmatrani su i nalazi pojedinačnih studija o ugroženosti od klimatskih promena, u zemljama koje učestvuju u realizaciji projekta. Predložene su i aktivnosti koje će u budućem periodu biti regionalno sprovedene u navedenim oblastima. “Klimatske promene će imati veoma značajane i negativane socio-ekonomske posledice, i kao jedan od bitnih ciljeva projekta je unapređenje održivog upravljanja prirodnim resursima, sa fokusom na funkcionalnost različitih ekosistema. Ova generalna pretnja zahteva prilagodljiv način upravljanja, koji omogućava uključivanje svih relevantnih sektora, prvenstveno poljoprivrede, upravljanje vodama, šumarstvo, zaštita prirode i energetike”, istakla je Duška Dimović, direktor programa za Srbiju WWF (Svetski fond za prirodu).

Članice Foruma će u narednom periodu raditi na realizaciji konkretnih aktivnosti koje su rezultat analize predstavljenih studija o ugroženosti od klimatskih promena za svaku pojedinačnu zemlju. „Već su formirane mreže nacionalnih OCD u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Hrvatskoj koje će raditi na realizaciji aktivnosti koje se odnose na: razvoj analiza klimatskih rizika, razmene znanja i iskustva po pitanju angažovanja civilnog društva na prilagođavanje klimatskim promenama i obuke o komunikaciji i javnom zagovaranju ka drugim zainteresovanim stranama, donosiocima odluka i građanima u cilju podizanja svesti o značaju preduzimanja mera za adaptaciju na klimatske promene“, objasnio je Vladan Šćekić iz Centra za unapređenje životne sredine, organizacije koja koordinira radom Mreže nacionalnih OCD u Srbiji. Konferencija je organizovana u sklopu projekta „Forum Jugoistočne Evrope o adaptaciji na klimatske promene“ koji koordinira Crveni Krst Austrije, a finansiran je od strane Evropske Unije. U radu konferencije su učestvovali predstavnici relevantnih međunarodnih organizacija, nacionalnih institucija i civilnog sektora iz Hrvatske, Srbije, Makedonije, Crne Gore i Austrije.

Učesnici Konferencije su se obavezali da ulože napore kako bi zaključci i preporuke sa Konferencije bili implementirani u zemljama učesnicama projekta

Izvor: http://www.ekologija.rs/formiran-regionalni-forum-za-adaptaciju-na-klimatske-promene

Povratak...