f Za zaštitu podunavskih peščara kao staništa retkih i ugroženih vrsta - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Za zaštitu podunavskih peščara kao staništa retkih i ugroženih vrsta

05.06.2012

U cilju očuvanja i zaštite biodiverziteta kako u zaštićenim područjima tako i izvan njih, u periodu od 23. do 25. maja izvršena su botanička istraživanja na podunavskim peščarama od Rama, preko Zatonja, Velikog Gradišta, Kaldova, Korbova, do Radujevca i Negotina.

Na većini ovih poznatih peskova čije je istraživanje započeo još Josif Pančić 1863. godine, na delovima koji su očuvali svoju prvobitnu funkciju i izgled, konstatovani su elementi flore tipični za ovakva staništa. Na njima rastu retke i ugrožene biljne vrste: češljasta hajdučica (Achillea ochroleuca), peščarsko smilje (Helichrysum arenarium), trajni karanfil (Dianthus diutinus), kladovski karanfil (Dianthus kladovanus) i druge. Međutim, ono što je posebno primetno su mnogobrojni faktori ugrožavanja staništa ovih vrsta. Najizraženiji su:

  1. invazivne vrste cigansko perje, bagremac, kiselo drvo i bagrem na pojedinim mestima dominiraju prostorom gradeći sopstvene zajednice;
  2. odlaganje đubreta pojedinačne, nelegalne, raštrkane (male) i legalne (velike) deponije su vrlo česta pojava;
  3. vađenje peska i stvaranje obradivih površina peščare kod Korbova i Radujevca su u potpunosti izmenjene ili sasvim uništene

S obzirom da na ovim peščarama rastu vrste koje su u Crvenoj knjizi flore Srbije 1 opisane kao ugroženi taksoni i da su faktori ugrožavanja dugogodišnji i intenzivni, Zavod će nastaviti istraživanja u cilju izrade studije zaštite staništa ovih vrsta.

Izvor: http://www.natureprotection.org.rs/sr/vesti/713-za-za%C5%A1titu-podunavskih-pe%C5%A1%C4%8Dara-kao-stani%C5%A1ta-retkih-i-ugro%C5%BEenih-vrsta.html

Povratak...