f Izveštaj Udruženja TERRA’S o akciji: “Očistimo Srbiju” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Izveštaj Udruženja TERRA’S o akciji: “Očistimo Srbiju”

13.06.2012

Udruženje TERRA’S je u saradnji sa Centrom za razvoj dečjih interesovanja “Plava planeta”, Regionalnim Arhus centrom Subotica i Udruženjem ribolovaca “Kudeljara” iz Bajmoka, a uz podršku Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, proteklog vikenda realizovalo projekat Zajedno u akciju: “Očistimo Srbiju”. 

Akcijom je bilo obuhvaćeno devet lokacija: Kelebijska šuma, okolina pet osnovnih škola (“Sveti Sava”, “Matko Vuković”, “10 oktobar”, “Kizur Ištvan”, “Jovan Mikić”), Otvorenog univerziteta, Ekonomskog fakulteta i Bajmoka.

Tokom “Nedelje ekologije” od 4. do 9. juna, više od tri hiljade volontera je uređivalo poslovnu i stambenu okolinu, a 9. juna je održana centralna akcija čišćenja Srbije. Eco Fenix B Team je bio zadužen za otkup pet ambalaže i papira, a JKP ‘Čistoća i zelenilo’ za ostali otpad. 

Oko 2.500 učenika, roditelja i nastavnika pet osnovnih škola uzelo je učešće u akciji sređivanja Srbije. Svojim angažovanjem dali su doprinos razvijanju ekološke svesti i unapređivanju zaštite životne sredine. Čišćena su dvorišta, sportski tereni, presađivano cveće, uređivana unutrašnjost škola, ali i okolne ulice, kao i staračka domaćinstva koja se nalaze u blizini. Učenici su takođe od kuće donosili papir i plastičnu ambalažu koja je razvrstavana u namenske kontejnere. Tokom akcije đaci su prikupili oko 2.000 kilograma papira i oko 450 kilograma PET-a. 

Svoj doprinos akciji čišćenja dali su i Bajmočani. Naime, redak je slučaj da se okupe građani u želji da deo svog naselja, jezera Kudeljara, kako ga Bajmočani nazivaju, urede sa vizijom stvaranja prirodne oaze za odmor, rekreaciju i ribolov. Od februara kada su osnovani, pa do akcije “Očistimo Srbiju”, Udruženje ribolovaca “Kudeljara” iz Bajmoka, sprovodi svoju ideju u delo. U dogovoru sa preduzećem Dunav – Tisa – Dunav, otpočeti su radovi van kanala, dok se ne izradi elaborat za izmuljivanje i čišćenje. 

Izravnat je desni deo obale, sa više od hiljadu kubika zemlje, na površini od oko šest hiljada kvadratnih metara. No, tada se obustavljaju radovi zbog pronalaženja 11 tromblonskih mina zakopanih na obali jezera. Alarmiran je MUP i dok se čekao dolazak specijalnih jedinica da prekontrolišu celokupno područje, odlučeno je da se centralna akcija “Očistimo Srbiju”, 9. juna, održi na drugoj lokaciji. Udruženje TERRA’S je obezbedilo rukavice i vreće, a ribolovačkom udruženju su se odazvali Bajmočani sa dobrom voljom, alatom i traktorima.

Deca su bila najvrednija: Veljko Pešić, Milivoje Lazić i Uroš Maravić, slobodno možemo reći, primer su svojoj generaciji za ekološko ponašanje i vaspitanje. Njima je pomagala mala Mia Butorac kao najmlađi volonter koji je u Bajmoku čistio Srbiju. Prečišćavala se Trumbićeva i ulica Moša Pijade, okolina pijace, dečjeg igrališta, ambulante i prikupljeno je oko šest kubika smeća. Usput su se pridruživali građani koji su čistili i uređivali svoja dvorišta.  

Akcija je završena u gostioni GAL gde su imali zasluženi ručak, ali su svi jednoglasni da jedva čekaju nastavak uređenja jezera što ne zavisi od njih. Ako bude bezbedno, Udruženje ribolovaca se nada da će do kraja godine uz njihov rad i podršku drugih, pa i lokalne samouprave, ne samo urediti, već i poribiti jezero i napraviri šetalište sa klupama. 

Nakon uspešne prošlogodišnje saradnje između MZ Kelebija i Arhus Centra Subotica, prilikom koje je  u Kelebijskoj šumi sakupljeno preko dvadeset džakova otpada, saradnja u okviru akcije Očistimo Srbiju je nastavljena i ove godine. U dogovoru sa predstavnicima MZ Kelebija oko stotinak volontera je čistilo dve lokacije: Majdanski put i ulicu 4. jul.  Osim volontera Arhus Centra Subotica, akciji su se priklučili i društvo za pomoć MNRO, zatim omladina LDP gradskog odbora Subotica, podmladak Demokratske stranke, nekoliko učenika srednje škole “Lazar Nešić” kao i nekolicina građana. Tom prilikom prikupljeno je preko 100 džakova smeća. 

Doprinos akciji dali su i zaposleni sa Ekonomskog fakulteta i Univerziteta Singidunum, kao i Otvorenog uiverziteta koji su tokom cele ekološke nedelje prikupljali staru hartiju iz svojih kancelarija. Na sam dan akcije, čišćenju kruga oko Otvorenog Univerziteta su se priključili poljoprivrednici i stučni kadar Jablaničko – Pčinskog okruga, koji su pohađali mobilnu školu organske poljoprivrede.

U akciji je učestvovalo 3.500 volontera

Čišćeno je 12 lokacija

Sakupljeno 20 kontejnera smeća

2.000 kilograma papira

450 kilograma PET ambalaže

Povratak...