f Stotinu volontera čistilo Kelebiju - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Stotinu volontera čistilo Kelebiju

10.06.2012

Tokom “Nedelje ekologije” od 4. do 9. juna, više od tri hiljade volontera je uređivalo poslovnu i stambenu okolinu, a 9. juna je održana centralna akcija čišćenja Srbije. U okviru projekta Zajedno u akciju: “Očistimo Srbiju” koji je Udruženje TERRA’S realizovalo u saradnji sa Centrom za razvoj dečjih interesovanja “Plava planeta”, Regionalnim Arhus centrom Subotica, a uz podršku Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, čišćena je i Kelebijska šuma. Inače, pored ove, akcijom je bilo obuhvaćeno još osam lokacija: okolina pet osnovnih škola, Otvorenog univerziteta, Ekonomskog fakulteta i Bajmoka. 

Naime, volonteri Arhus centra i TERRA’S-a su i prošle godine učestvovali u akciji “Veliko spremanje Srbije” i zajedno sa MZ “Kelebija” uspeli da sakupe dvadesetak džakova smeća, te je u skladu sa tim odlučeno da se saradnja nastavi i ove godine. Takođe, tokom cele godine, vršeno je i eko patroliranje, a prikupljene fotografije divljih smetlišta slate su na sajt www.ocistimosrbiju.rs te je na taj način dat doprinos ovoj akciji.

Ove godine, u subotu 9. juna, a u dogovoru sa predstavnicima MZ, oko stotinak volontera čistilo je dve lokacije na Kelebiji: Majdanski put i Ulicu 4. jul. Za sve zainteresovane građane bio je obezbeđen besplatan prevoz iz grada, kao i džakovi, rukavice i osveženje. Osim volontera Arhus Centra Subotica, akciji su se priklučili i društvo za pomoć MNRO, zatim omladina LDP gradskog odbora Subotica, podmladak Demokratske stranke, nekoliko učenika srednje škole “Lazar Nešić” kao i nekolicina građana. Tom prilikom prikupljeno je preko 60 džakova smeća. 

Cilj projekta koje Udruženje TERRA’S sprovodi u saradnji sa volonterima Regionalnog Arhus centra Subotica jeste motivacija što većeg broja građana za učešće u procesu čišćenja i uređenja prostora, odnosno sanacije divljih smetlišta. Razumevanje, učešće i šira podrška javnosti bili su od presudne važnosti za uspeh ovog projekta.

Povratak...