f Skup ekoloških organizacija u Arhus centru Subotica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Skup ekoloških organizacija u Arhus centru Subotica

07.06.2012

U saradnji sa Regionalnim Arhus centrom Novog Sada, a u organizaciji Regionalnog Arhus centra Subotica u četvrtak, 7. juna, održan je skup ekoloških organizacija iz Subotice, Novog Sada, Odžaka i Sombora.

Naime, na osnovu Zahteva Ekološkog pokreta Odžaka za ukidanjem nepotrebne konkursne dokumentacije, upućen je i predlog Udruženja TERRA’S i RAC Subotica za pokretanje inicijative za izmenom Člana 6. UREDBE o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji realizuju udruženja. Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi, uslovi, obim, način, postupak dodele, kao i način i postupak vraćanja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa.

Okupljanje je organizovano s ciljem da se edukacijom daju predlozi za rešenje ove situacije koje bi bilo prihvatljivo za obe strane (nadležne organe i organizacije civilnog društva).

U prvom delu, prisutni su imali priliku da se upoznaju sa Arhuskom konvencijom kroz dosadašnji rad RAC Novi Sad, o čemu je govorila zamenica načelnice Južnobanačkog okruga, Nela Milišić, koja je napomenula da se Južnobanački Upravni okrug bavi zaštitom životne sredine već tri godine i da je za to vreme uspeo je da okupi 12 lokalnih samouprava i formira međuopštinsku radnu grupu. Kao nastavak i logičan sled aktivnosti krajem prošle godine osnovan je i Arhus centar u Novom Sadu.

Govoreći o saradnji dve opštine, Biljana Latić, predstavila je Arhusku kancelariju u Somboru koja je osnovana Memorandumom o saradnji i predstavlja ogranak novosadskog RAC. Kancelarija je u sklopu gradske Uprave, ali je nezavisna od nje odnosno, oformljena je kao gradonačelnikovo radno telo. Kao najveći problem sa kojim se susreću, istakla je nedovoljnu zainteresovanost građana, koji još uvek nisu počeli da posećuju njihove prostorije.

Koordinator marketing aktivnosti RAC Subotica, Ljiljana Krajnović, predstavila je realizovane, ali i najavila planirane aktivnost za ovu godinu. Takođe, predstavljajući Zakon o Arhuskoj konvenciji, istakla je kako današnje okupljanje predstavlja dobar primer iz prakse na polju ostvarivanja prava na učešće javnosti u donošenju odluka. Ona je govorila i o problemima sa kojima se građani suočavaju na polju zaštite životne sredine, kao i načinima njihovog rešavanja i saradnji sa Kontakt centrom 024, oformljenim prošle godine u uslužnom centru Gradske kuće u Subotici.

Otvarajući diskusiju, programski direktor Otvorenog univerziteta, Pavle Budinčević naglasio je da ukidanje Uredbe ne predstavlja prihvatljivo rešenje i zamolio prisutne da aktivnim učešćem daju svoj doprinos, kako bi zajedničkim snagama došli do konstruktivnih predloga.

Osnovna zamerka ovoj Uredbi odnosi se na dokumentaciju koja je nophodna prilikom prijave projekata (čine je prijava, uverenje o upisu u registar udruženja, overena fotokopija izvoda iz statuta), a zbog koje svaka OCD ulazi u trošak bez obzira na to da li će projekat dobiti finansijska sredstva od donatora. Zbog ovakvih problema većina NVO nije u mogućnosti da realizuje svoje planove i projekte, iako imaju dobre ideje. Zato se postavlja pitanje: u kom pravcu da se izmeni Uredba kako bi se smanjilo finansijsko opterećenje organizacija. Takođe, veliko negodovanje izazvala je i najava tzv. kvartalnog izveštavanja, za koje su se svi složili da usporava realizaciju aktivnosti i predstavlja nepotrebno gubljenje vremena. Ono što se zamera ovoj Uredbi je i to što se ne odnosi na fondacije i zadužbine.

Ipak, Uredbi su priznate i određene prednosti, a one se odnose na celovitost načina uređivanja kriterijuma, transparentnost i kontrolu finansiranja, transparentnost i javnost postupka, kao i praćenje realizacije projekta.

Nakon konstruktivne rasprave usvojeni su sledeći zaključci i preporuke:

-          Da se preporuči dobra praksa informisanja u elektronskom obliku;

-          Da se uputi inicijativa ka APR-u da se elekronske verzije Statuta i uverenja o registraciji  postave u pdf formatu na zvaničan sajt;

-          Da se uputi predlog da se predmetna dokumentacija dostavlja tek kad je projekat odobren (kao što se radi kod EU fondova), kako bi se uticalo na smanjenje troškova organizacija i smanjenje otpada prilkom štampe nepotrebnih dokumenata;

-          Da se u budžetu prihvate i tzv. indirektni troškovi (režijski: struja, kancelarijski materijal, zakup prostora i sl.), u cilju jačanja kapaciteta civilnog sektora, zatim da se prihvate troškovi dela plata zaposlenih, a ne samo honorar;

-          Da se na neki način integriše član vezan za zaštitu intelektualnih prava, kako bi i nakon odbijanja projektna ideja ostala zaštićena;

U cilju ostvarivanja gore pomenutih izmena, dogovoreno je da Regionalni Arhus centri Subotice i Novog Sada upriliče sastanak sa predstavnicima Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, koja je učestvovala u izradi Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji realizuju udruženja, te da se traže konkretne izmene i intervencije, posebno člana 6.  

Povratak...