f Obeležavanje Svetskog dana Ekologije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obeležavanje Svetskog dana Ekologije

02.06.2012

Svetski dan ekologije, 05. jun, u Subotici će se obeležeti nizom zanimljivih programa koje lokalna samouprava priprema u saradnji sa nizom organizacija i ustanova.

U okviru programa “Dana ekologije u Subotici” od ponedeljaka, 4. do subote 9. juna, održaće se nekoliko okruglih stolova, izložba fotografija, a utorak, 5. juna, centar grada će sada već po tradiciji biti “Ekološka ulica”. Program počinje u 18 časova, a svoje programe i projkete u oblasti zaštite životnr sredine, Subotičanima će predstaviti loklana samouprava, javna i komunalna preduzeća, obrazovne i zdravstvene ustanove, sportska društva i druge organizacije. Posetioci “Ekološke ulice” će se uz igre, radionice, umetnički i zabavni program baviti aktuelnim temama u oblasti zaštite životne sredine

Tokom “Dana ekologije u Subotici” na Radijalcu će se postaviti edukativna tabla koja obaveštava građane da se u samom centru grada, na zelenim površinama omiljenog šetališta, nastanila jedna ugrožena vsrta sova.

U okviru akcije "Očistimo Srbiju", u subotu, 09. juna povodom Dana zaštite životnesredine, po treći put će se održati velika radna akcija prikupljanja i separacije otpada na teritoriji Republike Srbije pod nazivom "VELIKO SPREMANJE SRBIJE".

U Subotici će se akcija čišćenja odvijati na više lokacija, a posebna pažnja će se posvetiti uklanjanju otpada na izletištima na Kelebiji i uređenju šumskog dela oko jezera Majdan.

Izvor: http://www.subotica.com/vesti/obelezavanje-svetskog-dana-ekologije-id11249.html

Povratak...