f Obaveštenje - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje

04.06.2012

Udruženje TERRA’S u saradnji sa svojim članovima organizuje manifestaciju DANI OTVORENIH FARMI, u utorak 5. juna 2012. godine na „Bio salašu Farago“ u Oromu. 

Programom je predviđeno da se svi zainteresovani upoznaju sa plasteničkim načinom organskog uzgoja povrća na ’’Bio Bašti Čikoš’’ u Totovom Selu, a potom da se na ’’Bio Salašu Farago’’ predstavi organska proizvodnja začinskog i lekovitog bilja, kao i nova ambalaža njihovih proizvoda. Uz degustaciju organskih jela i čajeva, sam farmer, ali i stručnjaci agromoni će govoriti o osnovnim principima organske proizvodnje.

Manifestacija DANI OTVORENIH FARMI se realizuje u okviru projekta “ORGANICA.net” podržanog od strane Evropske unije, a sprovodi ga Udruženje TERRA’S u saradnji sa Udrugom Slap iz Osijeka u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatske i Srbije. Glavni cilj projekta je stvаrаnje novih mogućnosti zаpošljаvаnjа u sektoru orgаnske proizvodnje i uspostаvljanje progrаma podrške i prekogrаničnih mreža koje će eko-preduzetnika učiniti konkurentnijim nа domаćem, regionаlnom i EU tržištu.

Obezbeđen je prevoz, autobus kreće u 09:00 časova sa parkinga iza Otvorenog univerziteta.

Za sve dodatne informacije možete se javiti Udruženju TERRA’S (554-600 lokal 123).

Kontakt osoba: Jelena Ivović (060-045-19-85) 

Povratak...