f Uputstvo za učešće u „Velikom spremanju Srbije“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Uputstvo za učešće u „Velikom spremanju Srbije“

30.05.2012

Akcija Veliko spremanje Srbije započeće širom Srbije, u subotu 9. juna u 9 sati izjutra.

Za tu priliku sve lokalne samouprave formiraju lokalne Štabove koji su zaduženi da operativno organizuju akciju u saradnji sa nevladinim organizacijama.

PRIJAVI SE ZA ČIŠĆENjE

Građani zainteresovani za učešće u Akciji mogu se prijaviti na sajtu www.ocistimosrbiju.rs  ili se javiti na telefon 011/36 222 36 za sve dodatne informacije.

Sve prijave koje stignu telefonski ili putem sajta akcije biće prosleđene lokalnim štabovima u mestima iz kojih su zainteresovani građani.

Takođe, lokalni štabovi će obavestiti stanovništvo na svojoj teritoriji o načinima kako da sa direktno prijave za učešće u akciji.

PRIJAVI LOKACIJE ZA ČIŠĆENjE

U našoj akciji građani mogu da pomognu i tako što će na sajtu www.ocistimosrbiju.rs na interaktivnoj mapi Srbije, prijaviti mesta koja bi trebalo da se očiste tokom akcije. Svi vaši predlozi, biće uzeti u obzir pri formiranju liste lokacija koja će se čistiti 9. juna.

U AKCIJI STE!

Svi građani koji se na bilo koji od ovih načina prijave za učešće u akciji Veliko spremanje Srbije mogu da očekuju poziv iz svog lokalnog štaba, koji je dužan da odredi Vaš raspored na nekoj od okacija za čišćenje.

NA DAN AKCIJE, U SUBOTU 4.JUNA!

Po rasporedu koji ste već dobili, svi borci za čistiju Srbiju, budite na mestu na koje ste raspoređeni i pomozite da Očistimo Srbiju zajedno.

ZVANIČNI POČETAK AKCIJE JE: subota,9.jun u 9 časova!

Na lokaciji će vas sačekati koordinator akcije i oprema za čišćenje: zaštitne rukavice i kese za sakupljanje otpada. Kada budete spremni može da počne akcija čišćenja - „Veliko spremanje Srbije“.

U NEDELjU, 5. JUNA

Pozivamo sve učesnike akcije i sve građane Srbije da izađu u prirodu i da uživaju u čistijoj i lepšoj Srbiji!

Izvor: http://www.ocistimosrbiju.rs/srl/Uputstvo-za-ucesce-u-Velikom-spremanju-Srbije--1096-c74-content.htm

Povratak...