f Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada

18.05.2012

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada – operatera Veterinarski specijalistički institut ''Subotica'', Subotica, Segedinski put 88

 

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/2009, 88/2010)objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada – operatera Veterinarski specijalistički institut ''Subotica'', Subotica, Segedinski put 88.

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je operater Veterinarski specijalistički institut 'Subotica'', Subotica, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 18. jun 2012. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 39, od 11-13 h.

Izvor: http://www.ekologija.rs/predavanje-starog-papira-sakupljacima-sekundarnih-sirovina

 

Povratak...