f Uključi se! Da pobedi čista, lepša i bolja Srbija - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Uključi se! Da pobedi čista, lepša i bolja Srbija

22.05.2012

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja je 21.maja 2012 godine objavilo konačnu listu odabranih projekata za sufinansiranje čiji su nosioci nevladine organizacije u okviru akcije  „Veliko spremanje Srbije". Među izabranim je i projekat Udruženja TERRA’S „Zajedno u akciju: Očistimo Srbiju“, koji će se realizovati u saradnji sa Centrom za razvoj dečijih interesovanja „Plava Planeta“ i Regionalnim Arhus centrom Subotica.

Udruženje TERRA’S u saradnji sa volonterima organizuje čišćenje na nekoliko lokacija: u MZ Kelebija i Kelebijska šuma, okolina Ekonomskog fakulteta i Otvorenog, odnosno Univerziteta Singidunum u Subotici, zatim obala jezera “Kudeljara” u Bajmoku, te dvorišta osnovnih škola u Subotici (Matko Vuković, Jovan Mikić, Deseti oktobar i Kizur  Ištvan).  

Prevoz do lokacija  Kelebije i Bajmoka će biti organizovan, a okupljanje svih zainteresovanih je 9. juna 2012. (subota) u 9 časova , iza Otvorenog univerziteta na parkingu. Učesnicima će biti podeljene rukavice i plastične vreće, hrana i osveženje.

Razumevanje, učešće i šira podrška javnosti od presudne su važnosti za uspeh akcije, a rast društvene i lične odgovornosti svih učesnika u oblasti zaštite životne sredine, preduslov je podizanja kvaliteta življenja. Dvojezične informativne liflete će volonteri distribuirati građanima u kampanji od “vrata do vrata”, ali i na javnim mestima i na raznim ekološkim događajima.

Cilj projekta je podizanje nivoa svesti o problemu otpada kao ozbiljnom zagađivaču životne sredine, kao i animiranje šire javnosti za učešće u akciji “Očistimo Srbiju”. Jedan od veoma značajnih očekivanih rezultata „Velikog spremanja Srbije“ je edukacija i motivacija građana kada je reč o važnosti zaštite životne sredine, odnosno njihovo učešće u rešavanje gorućih ekoloških problema u svojoj okolini.

Dodatne informacije na telefon Udruženja TERRA’S 554-600, lokal 123.  

Ovom prilikom pozivamo sve građane, zaposlene u državnoj upravi, javna preduzeća i medije da se priključe akciji „Očistimo Srbiju / Suboticu, Zajedno”. 

Povratak...