f Izdavanje integrisane dozvole MONBAT PLC d.o.o. - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Izdavanje integrisane dozvole MONBAT PLC d.o.o.

16.05.2012

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine dana 17.05.2012. god., doneo rešenje o izdavanju integrisane dozvole  za operatera MONBAT PLC d.o.o. iz Inđije, broj zahteva 130-501-2659/2011-06, za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti PRERADA STARIH OLOVNIH AKUMULATORA I IZRADA LEGURA NA BAZI OLOVA, na lokaciji u Inđiji, ul. Save Kovačevića bb, katastarska parcela  7507/15 K.O. Inđija.

Uvid u rešenje o izdavanju integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourb.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole  se može preuzeti ovde.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?p=2058

Povratak...