f Vlasnici i odgajivači zaštićenih vrsta dužni da podnesu zahtev Ministarstvu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Vlasnici i odgajivači zaštićenih vrsta dužni da podnesu zahtev Ministarstvu

17.05.2012

Zakonom o zaštiti prirode („Sl. Gl. RS” br.36/09; 88/10 i 91/10-ispr.) definisano je da  pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja drže zaštićene vrste životinja u zatočeništvu radi sopstvenih potreba, radi uzgoja, prodaje i kupovine, su dužna da podnesu zahtev Ministarstvu radi pribavljanja dozvole.

 

Pravilnikom o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Sl.Gl.RS“ 99/09) definisano je da pre početka uzgoja i veštačkog razmnožavanja primeraka iz Priloga I, II, VII i VIII pomenutog Pravilnika pravno lice, preduzetnik i fizičko lice pribavljaju dozvolu Ministarstva.

Zahtev za uzgoj zaštićenih vrsta dodataka I,II,VII i VIII Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Sl.Gl.RS“ 99/09) možete preuzeti na veb sajtu Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja na sledećem linku

http://www.ekoplan.gov.rs/src/upload-centar/dokumenti/dozvole/cites/2011__zahtev_za_dozvolu_za_uzgoj_.pdf

Uzgoj i veštačko razmnožavanje vrsta iz Aneksa I CITES Konvencije, u komercijalne svrhe, registrovaće se u Sekretarijatu Konvencije.

Ovde možete preuzeti zahtev:

http://www.ekoplan.gov.rs/src/upload-centar/dokumenti/dozvole/cites/srb_cites_registracija_uzgajalista.pdf

Za primerke zaštićenih vrsta sa priloga I, II I VII, koji su propisno obeleženi i za koje je ispunjen jedan od uslova iz člana 23. stav 2, odnosno člana 24. stav 2. Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Sl.Gl.RS“ 99/09) Ministarstvo izdaje POTVDU ZA TRGOVINU ili POTVRDU ZA PRIMERAK.Drugim rečima to su primerci koji su ili legalno uneti u Republiku Srbiju, poreklom iz Republike Srbije koji su uzeti iz prirode u skladu sa propisima iz oblasti zaštite prirode ili primerci rođeni i uzgojeni u zatočeništvu.

Trgovina zaštićenim vrstama može vršiti samo primercima uzgajanim u prijavljenim uzgajalištima ili koji imaju dokaz o poreklu, kao i da je primerak ili pošiljka propisno obeležena. Trgovinom se smatraju prodaja, kupovina, sticanje u komercijalne svrhe, izlaganje javnosti radi sticanja dobiti, korišćenje u svrhu sticanja dobiti, držanje radi prodaje, nuđenje na prodaju ili prevoz radi prodaje, najam i razmena životinja.

Za žive kičmenjake Priloga I i II pomenutog Pravilnika vlasnici pribavljaju potvrdu za primerak. Živi kičmenjaci pripadnici zaštićenih vrsta divljih životinja obeležavaju se u skladu sa Pravilnikom o uslovima držanja, načinu obeležavanja i evidentiranja divljih životinja u zatočeništvu („Sl.Gl.RS“ 86/10). Za svaki primerak koji nije obeležen u skladu sa gore navedenim propisom nije moguće izdati potvrdu za primerak.

 

Obrazac potvrde možete preuzeti ovde:

 

http://www.ekoplan.gov.rs/src/upload-centar/dokumenti/dozvole/cites/prilog_xii__interactive__zahtev_za_potvrdu.pdf

Dodatne informacije možete dobiti:

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja

Sektor za zaštitu prirodnih resursa

(upravni organ CITES-a)

e-pošta: cites@ekoplan.gov.rs

telefon:             011/31 21 624      

faks: 011/26 91 746

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?p=2066

Povratak...