f Pripremama u Regionalnom Arhus centru Subotica za akciju Očisitmo Srbiju - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Pripremama u Regionalnom Arhus centru Subotica za akciju Očisitmo Srbiju

18.05.2012

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja je 11. maja 2012. godine objavilo predlog liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata na konkurs za sufinansiranje projekata čiji su nosioci nevladine organizacije u okviru akcije „Veliko spremanje Srbije". Na konkurs objavljen na sajtu Ministarstva 21. marta 2012. godine, pristiglo je ukupno 107 prijava, a među njima je i projekat Udruženja TERRA’S „Zajedno u akciju: Očistimo Srbiju“.

U svrhu promocije volonteri Arhus centra su proteklih dana osmišljavali propagandni materijal s ciljem motivacije što većeg broja građana za učešće u procesu čišćenja i uređenja prostora, odnosno sanacije divljih smetlišta. Razumevanje, učešće i šira podrška javnosti od presudne su važnosti za uspeh ovog projekta, a rast društvene i lične odgovornosti svih učesnika u oblasti zaštite životne sredine, preduslov je podizanju kvaliteta življenja.

Udruženje TERRA’S organizuje čišćenje nekoliko lokacija, a između ostalog i MZ “Kelebija”, kao i čišćenje Bajmoka. Prevoz do navedenih lokacija će biti organizovan, a sakupljanje svih zainteresovanih za učešće u akciji je u 9. juna u 9 časova (subota), iza Otvorenog univerziteta na parkingu. 

Povratak...