f Studijska poseta Austriji u okviru tvining projekta Natura 2000 - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Studijska poseta Austriji u okviru tvining projekta Natura 2000

16.05.2012

U periodu od 7. do 12. maja održana je studijska poseta Austriji, u okviru tvining projekta „Jačanje administrativnih kapaciteta za zaštićena područja u Srbiji - Natura 2000". Delegacija Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja zajedno sa učesnicima na tvining projektu iz država članica EU posetili su Nacionalni park Hohe Tauenr, Vladu Pokrajine Tirol u Insbruku, Ombudsmana za životnu sredinu Pokrajine Tirol, Prirodnjački muzel Tirola, Park prirode Karwendel i Natura 2000 područje Görtschacher Moos u Koruškoj.

Aktivnosti u okviru studijske posete bile su usmerene ka razmeni iskustava i najboljim primerima iz prakse koji se odnose na upravljanje zaštićenim područjima, uspostavljanju nacionalnog dela evropske ekološke mreže NATURA 2000 i ruralnom razvoju kao instrumentu finansiranja zaštićenih područja, sa posebnim osvrtom na preduzete aktivnosti ali i nedostatke u datom procesu (naučene lekcije), kao i posetama određenim zaštićenim područjima. Posebna pažnja posvećena je aktivnostima na podizanju javne svesti i jačanju saradnje između upravljača zaštićenih prirodnih dobara i udruženja farmera (EU Producers organizations) i predstavnika lokalnih zajednica. Susretima sa predstavnicima državne uprave Austrije razmatrane su procedure i aktivnosti na uspostavljanju ekološke mreže Natura 2000 i implementaciji Direktive o staništima i Direktive o pticama Evropske unije kao i svi problemi i poteškoće koje su  se javile u toku ovih aktivnosti. Takođe, učesnicima studijske posete predstavljen je Program ruralnog razvoja Austrije 2007 - 2013 i Nezavisna platna agencija kao instrumenti finansiranja Natura 2000 područja kroz agro - ekološke mere i mere zaštite predela. Visina sredstava namenjenih ovim merama uveliko prevazilazi prosek EU i iznosi 8% sredstava namenjenih ruralnom razvoju i predstavlja jedan od najbolje uređenih sistema zaštite prirode kroz sektorske politike poljoprivrede i ruralnog razvoja. Procedure mapiranja staništa i vrsta prikazane su predstavljanjem centralne baze podataka nezavisne platne agencije - INVEKOS i baze podataka za zaštitu prirode NAON. Učesnicima je predstavljeno i upravljanje sredstvima evropskog fonda za zaštitu prirode LIFE + na primeru implementacije Projekta rekonstrukcije plavnih područja reke Gail u okviru Natura 2000 područja Görtschacher Moos.

Tvining projekat SR07-IB-EN-02 „Jačanje administrativnih kapaciteta zaštićenih područja u Srbiji - Natura 2000"  sprovodi se u partnerstvu između Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja kao partnera iz Republike Srbije, s jedne strane, i austrijske Agencije za životnu sredinu i grčke organizacije Evropski centar za javno pravo, kao partnera iz država članica EU. Projekat finansira Evropska unija sredstvima Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Studijska-poseta-Austriji-u-okviru-tvining-projekta-Natura-2000-1734-c34-content.htm

Povratak...