f Održane javne rasprave o nacrtima uredbi o proglašenju specijalnih rezervata prirode Okanj bara i Titelski breg - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Održane javne rasprave o nacrtima uredbi o proglašenju specijalnih rezervata prirode Okanj bara i Titelski breg

17.05.2012

Javna rasprava o Nacrtu Uredbe o proglašenju Specijalnog rezervata prirode Okanj bara u Zrenjaninu i javna rasprava o Nacrtu Uredbe o proglašenju Specijalnog rezervata prirode Titelski breg u Titelu održana je 25. aprila 2012. godine. Područje Specijalnog rezervata prirode Okanj bara, koje se predlaže za zaštitu, obuhvata opštine Zrenjanin i Novi Bečej, kao i katastarske opštine Taraš, Elemir, Melenci i Kumane.  Javni uvid o Nacrtu Uredbe o proglašenju i studiji zaštite Specijalnog rezervata prirode Okanj bara, održan je u periodu  od 2. do 23. aprila 2012. godine, u trajanju od 20 dana.

Područje Specijalnog rezervata prirode Titelski breg, koje se predlaže za zaštitu, obuhvata teritoriju opštine Titel, delove katastarskih  opština Titel, Mošorin, Vilovo i Lok. Javni uvid o Nacrtu Uredbe o proglašenju i studiji zaštite Specijalnog rezervata prirode Titelski breg, održan je u periodu  od 2. do 23. aprila 2012. godine, u trajanju od 20 dana.

Izveštaj sa javne rasprave za Titelski breg možete preuzeti ovde, kao i izveštaj za Okanj baru.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Odrzane-javne-rasprave-o-nacrtima-uredbi-o-proglasenju-specijalnih-rezervata-prirode-Okanj-bara-i-Titelski-breg-1738-c34-content.htm

Povratak...