f Udruženje TERRA’S i AC u akciji “Očistimo Srbiju” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Udruženje TERRA’S i AC u akciji “Očistimo Srbiju”

17.05.2012

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja je 11. maja 2012. godine objavilo predlog liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata na konkurs za sufinansiranje projekata čiji su nosioci nevladine organizacije u okviru akcije  „Veliko spremanje Srbije". Na konkurs objavljen na sajtu Ministarstva 21. marta 2012. godine,  pristiglo je ukupno 107 prijava, a među njima je i projekat Udruženja TERRA’S „Zajedno u akciju: Očistimo Srbiju“.

Naime, prisustvo divljih deponija je jedan od ekoloških problema u svim gradovima Srbije, pa i u Subotici, a posledica je nedovoljno razvijene infrastrukture, ali i loših navika i nedovoljne brige za okolinu. Urednost i čistoća grada ne zavise samo od rada nadležnih službi, već i od kulture ponašanja njegovih građana. Dok neki opravdanje za bacanje otpadaka po ulici nalaze u nedostatku korpi za njihovo odlaganje, drugi pak, smatraju da je glavni problem nedovoljno razvijena ekološka svest kod pojedinaca.

Cilj projekta koje Udruženje TERRA’S sprovodi u saradnji sa volonterima Regionalnog Arhus centra Subotica jeste motivacija što većeg broja građana za učešće u procesu čišćenja i uređenja prostora, odnosno sanacije divljih smetlišta. Razumevanje, učešće i šira podrška javnosti od presudne su važnosti za uspeh ovog projekta, a rast društvene i lične odgovornosti svih učesnika u oblasti zaštite životne sredine, preduslov je podizanju kvaliteta življenja.

Podršku volonterima TERRA’S-a i AC u čišćenju nekoliko lokacija u gradu i okloni daće i studenti Univerziteta Singidunum, Ekonomskog fakulteta, korisnici Društva za pomoć MNRO, ribolovačko udruženje „Kudeljara“ i centar za razvoj dečijih interesovanja „Plava planeta“, kao i mnoge osnovne škole. O detaljima akcije, kao i lokacijama koje će se čistiti javnost će biti blagovremeno obaveštena.

Povratak...