f Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada-opasnog otpada, na lokaciji „Zdravstveni centar Novi Pazar" - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada-opasnog otpada, na lokaciji „Zdravstveni centar Novi Pazar"

15.05.2012

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada-opasnog otpada, na lokaciji  „Zdravstveni centar Novi Pazar" iz Novog PazaraMinistarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, na osnovu  člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (''Sl. Glasnik RS'' broj 36/2009, 88/10) objavljuje

 OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada-opasnog otpada, na lokaciji „Zdravstveni centar Novi Pazar" iz Novog Pazara, ul Generala Živkovića broj 1.

 Nadležni organ obaveštava javnost da je 02.04.2012.godine „Zdravstveni centar Novi Pazar" iz Novog Pazara, podneo Zahtev za dobijanje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada-opasnog otpada na pomenutoj lokaciji.

Aktivnosti koje gore spomenuti Zdravstveni centar preduzima su sakupljanje, transport, skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada - opasnog otpada, na lokaciji „Zdravstveni centar Novi Pazar" iz Novog Pazara,, ul Generala Živkovića broj 1, na kojoj je smešteno postrojenje za skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada (autoklav -parni sterilizator, tipa "HS 6610 EC-1 GETINGE" i drobilica tipa Mercodor ZM 1).

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 15. jun 2012.godine, na adresu radmila.serovic@ekoplan.gov.rs ili tijana.milanovic@ekoplan.gov.rs

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 518 ili 524 od 11h -13h

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Obavestenje-o-podnosenju-Zahteva-za-izdavanje-dozvole-za-sakupljanje-transport-skladistenje-i-tretman-infektivnog-medicinskog-otpada-opasnog-otpada-na-lokaciji-Zdravstveni-centar-Novi-Pazar--1733-c83-content.htm

Povratak...